CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản tỉnh ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.1054-QĐ/TUQuyết định04/06/2020Quyết định thay đổi thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
2.1049-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
3.1048-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4.1047-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
5.1046-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
6.1045-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
7.1044-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hiển dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8.1042-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
9.1041-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
10.1040-QĐ/TUQuyết định18/05/2020Quyết định về việc phân bổ đại biểu Đảng bộ huyện Cái Nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

LIÊN KẾT WEBSITE