CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản tỉnh ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.195-KH/TUKế hoạch30/11/2023Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
2.1161-CV/TUCông văn14/11/2023Về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 2517-KL/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
3.194-KH/TUKế hoạch13/11/2023Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
4.331-TB/VPTUThông báo08/09/2023Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
5.184-KH/TUKế hoạch14/08/2023Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 - 2024 "Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc"
6.180-KH/TUKế hoạch26/07/2023Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2023 - 2024 “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”
7.323-TB/VPTUThông báo05/07/2023Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
8.1025-CV/TUCông văn19/06/2023Công văn về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029
9.174-KH/TUKế hoạch13/06/2023Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10.170-KH/TUKế hoạch30/05/2023Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

LIÊN KẾT WEBSITE