CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản Hướng dẫn nghiệp vụ

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.2957-CV/VPTUCông văn24/07/2020Công văn về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
2.437-TB/VPTUThông báo17/03/2020Thông báo ý kiến của đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại cuộc họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước
3.03-HD/VPTUHướng dẫn26/02/2020Hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
4.8141-CV/BTGTWCông văn24/02/2020Về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
5.369-KH/BTGTWKế hoạch18/02/2020Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6.2694-CV/VPTUCông văn14/02/2020Về việc thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng
7.2693-CV/VPTUCông văn14/02/2020Về việc thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng
8.62-HD/VPTWHướng dẫn04/02/2020Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp
9.26-HD/BTCTWHướng dẫn18/10/2019Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

LIÊN KẾT WEBSITE