Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 10/11/2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy định tạm thời số 09-QĐ/TU, ngày 03/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm ven biển thuộc các xã, thị trấn khu vực biên giới biển”; sơ kết 01 năm ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện ủy ven biển.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện thường trực huyện ủy 6 huyện ven biển và đại diện thường trực đảng ủy 23 xã, thị trấn khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau.

Ảnh: Quang cảnh đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Đặng Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quy định tạm thời số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sơ kết 01 năm ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện ủy ven biển, thể hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển gồm 23 xã, thị trấn thuộc 6 huyện ven biển của tỉnh, với đường bờ biển dài 254 km và vùng biển rộng khoảng 80.000km2, dân số chiếm khoảng 30% toàn tỉnh. Những năm qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy các huyện ven biển có sự phát triển toàn diện, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Theo đó, đảng viên đồn Biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm ven biển thuộc các xã, thị trấn khu vực biên giới biển vừa có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định tại Điều 2, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ do cấp ủy, chỉ huy đồn Biên phòng giao; đồng thời tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm ven biển thuộc các xã, thị trấn khu vực biên giới biển để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, gần gũi, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Nội dung tham gia sinh hoạt theo Quy đinh tạm thời số 09-QĐ/TU cũng xác định rõ "Thông báo một số tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương cho chi ủy, chi bộ ấp, khóm nắm. Những nội dung thông báo phải được cấp ủy, chỉ huy đơn vị thông qua”.

Theo Đại tá Phạm Minh Giang, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh việc đưa đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại ấp, khóm khu vực biên giới biển cũng là cầu nối giữa người lính biên phòng với cơ sở và với bà con nhân dân được gắn kết hơn. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên biên phòng khi tham gia sinh hoạt tại các chị bộ ấp, khóm ven biển trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với huyện ủy các huyện ven biển tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xây dựng đảng cho cán bộ, đảng viên biên phòng.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, qua hơn 10 năm thực hiện Quy định tạm thời số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, cùng với 6 huyện ven biển lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra; các chi bộ, đảng bộ đồn Biên phòng và chi bộ ấp, khóm ven biển làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, bố trí cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt đã phát huy được vai trò tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ các ấp, khóm ven biển.

BAN BIÊN TẬPx