Sáng, ngày 17/11/2023, đồng chí thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” tại Cà Mau.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo với đoàn kiểm tra, thể hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được triển khai theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả, chất lượng; 5 năm triển khai thực hiện Luật và Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về ý thức trách nhiệm trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo và tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển đánh giá 5 năm qua, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại Cà Mau rất tốt, không ngừng được nâng cao, thuộc tốp đầu cả nước…, nổi bật là trong thực hiện “một chủ trương, nhiều biện pháp”. Trong thời gian tới, Cà Mau cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương tiếp tục phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Biên phòng… đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung và về Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, bảo đảm có chiều sâu, đúng định hướng chính trị.

Ảnh: Đoàn kiểm tra tặng quà cho ngư dân trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Đồng chí thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển đánh giá cao công tác tuyên truyền tại địa phương, chuyển biến thấy rõ trong giảm dần vi phạm an ninh trật tự, đặc biệt là trên biển; thực hiện phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng: quân đội, công an, biên phòng, hải quân, cảnh sát biển; phát huy được sức mạnh tổng hợp các lực lượng, kết hợp nhiều mô hình tuyên truyền sát thực tiễn.

BAN BIÊN TẬPx