Sáng ngày 13/6/2023, Huyện ủy Đầm Dơi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

         Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

            Tại Hội nghị, được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, nhận nhiệm vụ tại Sở Công thương, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương; giới thiệu bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, công bố Quyết định phân công đồng chí Huỳnh Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phụ trách, điều hành hoạt động của Huyện ủy Đầm Dơi đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân tỉnh trao các Quyết định về công tác cán bộ.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân tỉnh chúc mừng 02 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí tin tưởng trên cương vị công tác mới, 02 đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc để cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện, gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; xin hứa trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cùng tập thể tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Chí Thiện phát biểu tại Hội nghị.

 

                                                                                     

                                                                                                                                                BAN BIÊN TẬP (Pg)