Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (hình thức trực tuyến) tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hoàng Đăng Hoang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau (Hội trường Tỉnh ủy) đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo và ủy viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Ủy viên Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và đại diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các huyện, thành phố.

Hội nghị nghe đồng chí Trần Huy Dụng, thay mặt lãnh đạo Ban báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ảnh: Đại biểu dự tại điểm cầu Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Năm 2022, những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khối lượng công việc nhiều, nhưng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trong hệ thống và bệnh viện tham gia làm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Các Bệnh viện trong hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ, các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, nhiệm vụ phối hợp tham gia chăm sóc, điều trị bệnh đối với cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao; được sự yêu quý, tin cậy của cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao và cán bộ tại các địa phương. Các Hội đồng chuyên môn Trung ương, Hội đồng dự phòng, dinh dưỡng Trung ương, Hội đồng chuyên môn các miền là chỗ dựa về chuyên môn cho các bệnh viện trong hệ thống, đã tổ chức hàng trăm cuộc hội chẩn chất lượng cao trong nước và ngoài nước, quyết định phác đồ điều trị đúng, xử lý điều trị thành công nhiều ca bệnh cấp cứu, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Các ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy và tổ chức điều hành, triển khai về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện quản lý, góp phần để cán bộ đủ sức khỏe, công tác có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh còn những khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ở một số đơn vị tỷ lệ thấp, một số trường hợp khi đi khám thì bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng đến kết quả điều trị, hoạt động và công tác của cán bộ. Một số đơn vị khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm, thuốc biệt dược để phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ cấp cao. Hạ tầng cơ sở tại một số bệnh viện lâu năm, xuống cấp gây ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc, điều trị bệnh đối với cán bộ. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố ảnh hưởng tâm tư của các cán bộ và hoạt động của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại các địa phương.

Hội nghị có 07 ý kiến phát biểu thảo luận, tham luận, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với các nội dung văn bản trình bày tại Hội nghị; ngoài ra, có các kiến nghị tập trung vào các nội dung: Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ y sỹ, bác sỹ, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhất là ở các tỉnh, thành phố,...

Đồng chí Trương Thị Mai, thống nhất cao với đánh giá và nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đề ra; đồng thời, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe năm 2022 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trong hệ thống và bệnh viện tham gia làm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đối với các kiến nghị của các ngành, đơn vị, đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương phối hợp với các ngành trả lời cụ thể. Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí phát huy những kết quả đạt được, đề ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục những khó khăn, hạn chế tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023 mà Hội nghị đề ra. Xin lưu ý các nhiệm vụ sau:

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác. Thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý, nâng cao chất lượng điều trị, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe đối với cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; quy trình đảm bảo y tế, kế hoạch (kiểm tra, giám sát, các kịch bản tình huống có thể xảy ra) phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi công tác, làm việc trong nước và nước ngoài.

- Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đối với các nội dung nhiệm vụ tại Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 và Quy định 121-QĐ/TW, ngày 25/01/2018 của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tham mưu kiện toàn thành viên Ban, Hội đồng chuyên môn Bảo vệ chức khỏe Trung ương, Hội đồng chuyên môn Bảo vệ chức khỏe các miền. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; phối hợp với Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư về tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế đối với cán bộ thuộc diện quản lý trong toàn hệ thống mã hóa hồ sơ sức khỏe cán bộ, thông tuyến bảo hiểm y tế đối với cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức triển khai thực hiện chương trình nghỉ điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý đối với cán bộ cấp cao.

- Phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục nâng cấp trang thiết bị y tế các bệnh viện; khẩn trương triển khai việc đầu tư xây dựng 03 trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao phục vụ cán bộ cấp cao tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện C Đà Nẵng đáp ứng nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp tại các khu vực.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và quản trị hệ thống; hội chẩn từ xa (telemedicine) đối với ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến dưới trong các trường hợp: chẩn đoán khó, chuyển giao kỹ thuật,...; triển khai Kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2022 - 2026. Tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh viện, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tuyến dưới.

Đồng chí Trần Huy Dụng, thay mặt lãnh đạo Ban cảm ơn vè tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị; sẽ cùng với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp thu, bổ sung ý kiến phát biểu vào Báo cáo, Chương trình công tác năm để triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023. Đồng chí yêu cầu các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nêu trong Báo cáo của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương được trình bày tại Hội nghị, cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Trương Thị Mai.

                                                                        BAN BIÊN TẬP (nvb)