Sáng ngày 10/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và công tác chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 và chuyển đổi số năm 2022 đã được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn thông tin theo quy định và kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNEID) đã thu nhận 233.175 hồ sơ cấp định danh điện tử người đủ 14 tuổi trở lên. Chính quyền các cấp đã có sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính; 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và 939 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử; dịch vụ Mobile Money của VNPT và Viettel hiện nay có trên 21.000 tài khoản của người dân đăng ký sử dụng để thanh toán không dùng tiền mặt; có hơn 19.580 chữ ký số đã triển khai trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng cho 45/101 xã, phường, thị trấn; thành lập tổng cộng 343 Tổ công nghệ số cộng đồng khóm/ấp, với 1.610 thành viên tham gia. Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn và hướng dẫn trực tuyến, trực tiếp các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao, hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số và các ứng dụng trên Chính quyền điện tử (CaMau-G). Tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn cho khoảng trên 26% số hộ gia đình trong ấp/khóm thuộc xã/phường/thị trấn được chọn triển khai, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Qua 01 năm triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục như: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số, đến thời điểm này vẫn còn một số đơn vị chưa ban hành văn bản triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số; nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương chỉ hoàn thành 21/24 nhiệm vụ, còn 03 nhiệm vụ chưa hoàn thành; nhiệm vụ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chỉ hoàn thành 19/25 nhiệm vụ, còn 06 nhiệm vụ chưa hoàn thành; mới chỉ triển khai 03/28 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số chuyên dùng còn thấp, nhất là ở cấp huyện, cấp xã.

Sau 01 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm có 04 lượt đại biểu tham gia phát biểu tham luận và thảo luận tại Hội nghị. Trong đó tham luận “Giải pháp và phương hướng triển khai hiệu quả Đề án 06 trong giải quyết thủ tục hành chính” của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính đã nêu bật kết quả của chuyển đổi số trong công tác phục vụ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân trong thời gian qua và “Mô hình Khu dân cư điện tử” tại phường 1, Tp Cà Mau do Tổ Công nghệ số cộng đồng thành phố Cà Mau thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ảnh: Người dân tại Khóm 6, Phường 1, thành phố Cà Mau phấn khởi với những lợi ích từ mô hình “Khu dân cư điện tử”.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã quyết liệt, tích cực thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số thời gian qua đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các cấp và đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số; chủ động thay đổi tư duy, nhận thức về tính tất yếu của chuyển đổi số; phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

- Chuyển đổi số phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ cả hệ thống chính trị, trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, y tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại,… nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số, nhất là đối với các ngành mũi nhọn, có tính nền tảng, tạo sự lan tỏa.

- Các doanh nghiệp công nghệ số đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng số dùng chung, đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến...

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức sơ kết, tổng kết trong quá trình hoạt động thí điểm, tiến đến thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả các ấp, khóm, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và các vấn đề cơ bản của chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp các cấp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với công tác chuyển đổi số của địa phương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả tích cực bước đầu đạt được của Đề án 06 và công tác chuyển đổi số, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, với sự thống nhất về nhận thức và hành động, Cà Mau sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 và chuyển đổi số đã đề ra theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 22 đơn vị đã ký cam kết thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, chuyển đổi số năm 2023.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đơn vị ký cam kết thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, chuyển đổi số năm 2023.

 

BAN BIÊN TẬPNi