Ngày 17/11/2023, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước; tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; cán bộ chuyên môn thuộc các ban đảng Tỉnh ủy.

Đoàn công tác làm việc xoay quanh các nội dung chủ yếu như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kết quả kiểm tra năm 2022; thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy và phương pháp làm việc, mối quan hệ công tác giữa Thường trực Huyện ủy với Ủy ban nhân dân huyện; cách giải quyết trong thẩm quyền; phân công các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban đảng phụ trách địa bàn; công tác tổ chức cán bộ; công tác dân vận của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác nội chính, tiếp dân; công tác tài chính đảng.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước, từ đầu năm đến nay, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai, thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các mặt công tác. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch 40.945 tấn, đạt 85,3% Nghị quyết; trong đó sản lượng tôm 24.937 tấn, đạt 85,98% Nghị quyết, tăng 1,25% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm thực hiện; bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí theo tiêu chí mới (Quyết định số 2221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh). Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt kết quả khá, tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 134,113 tỷ đồng; đã giải ngân 109,960 tỷ đồng, đạt 82,1% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được 64,77 tỷ đồng, đạt 102,81% chỉ tiêu tỉnh giao; chi ngân sách hơn 553,6 tỷ đồng, đạt 102,31% so với dự toán. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đạt yêu cầu. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhất là thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử; chuyển đổi số được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế được tăng cường thực hiện; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 92,58% dân số, đạt 100,08% Nghị quyết. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu xã Tân Hưng Đông, xã Trần Thới, thị trấn Cái Nước trong khu vực phòng thủ năm 2023 đạt yêu cầu và đúng ý định diễn tập. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện khá tốt, từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 130 đảng viên, đạt 83,9% chỉ tiêu tỉnh giao, ước cuối năm kết nạp 155 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thành lập 08 đoàn kiểm tra (04 đoàn kiểm tra, 04 đoàn giám sát), giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt học tập các nghị quyết, quy định của Đảng; thường xuyên nắm thông tin dư luận, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, từ đó vận dụng các nghị quyết, quy định của Đảng vào thực tiễn đúng đắn, phù hợp. Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, công khai, minh bạch dân chủ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm bồi phát triển đảng viên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thống nhất giữa các ngành, tránh chồng chéo. Công tác vận động nhân dân phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia ngay từ đầu đối với các công trình, dự án để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; quan tâm, hướng dẫn người dân tập trung sản xuất, đảm bảo hiệu quả, bền vững. Chủ động nắm tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khóa khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu trong buổi làm việc với Đảng ủy xã Trần Thới, huyện Cái Nước.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Trần Thới, huyện Cái Nước để nắm thực trạng những thuận lợi, khó khăn của địa phương và có những gợi mở trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã Trần Thới tập trung chỉ đạo sản xuất, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo hiệu quả bền vững, nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả; đồng thời, hướng dẫn người dân tự sản xuất như trồng rau màu, cây ăn quả để phục vụ nhu cầu hằng ngày, từ đó tăng thu nhập, phát triển đời sống. Các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề theo yêu cầu thực tiễn, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

                                                                                                                                       BAN BIÊN TẬPNi