Sáng ngày 27/10/2023, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2020 - 2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các ban đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; đại diện 9/101 xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhận được khen thưởng về công tác dân vận giai đoạn 2020- 2025.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có hiệu quả tích cực. Kết quả, qua 03 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có 3.427 mô hình đăng ký cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố và tương đương, 1.007 mô hình đăng ký cấp tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các mô hình điển hình tiêu biểu như: “Đưa màu xuống ruộng”, hiệu quả mang lại rất cao, thu nhập bình quân từ trồng màu trên 100 triệu đồng/năm/hộ, đặc biệt có hộ thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm; “Tiết kiệm giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá đồng”, lãi hơn 250 triệu đồng/năm; “Nuôi cua đinh thương phẩm”, thu nhập khoảng 500 triệu đồng, trừ chi phí, lãi khoảng 250 triệu đồng/đợt; mô hình “Cá chình - bống tượng”; “Vận động nhân dân xây dựng tổ hợp tác trồng màu”; “Trồng và bán hoa tết” gây quỹ “chia sẻ yêu thương”; “5 không, 3 sạch”; “Xây dựng tuyến dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; “Mẹ đỡ đầu”; “Mái ấm tình thương”; “Đổi rác thải nhựa lấy quà”; “Xây dựng tuyến dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh”; “Kết hợp huấn luyện dã ngoại làm công tác vận động quần chúng”, “Ánh sáng an ninh”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Đội tàu thuyền an toàn”, “Ấp điểm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tết Quân - Dân”; “Chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức hướng tới sự hài lòng của người dân”; “Duy trì và nâng cao chất lượng chính quyền thân thiện”; “Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân qua nền tảng số theo hình thức ngày tạo lập công dân số, ngày thiết lập dữ liệu số cho công dân”….

Ảnh: Mô hình “Cây ăn trái và nuôi cá Đồng” của bạn Trần Minh Thuận, đoàn viên Chi đoàn Ấp 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế của Xã đoàn Khánh Hội.

Nhìn chung, các mô hình rất đa dạng với nhiều nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế đã đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng, phát huy tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của người dân. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng đã thực sự đi vào đời sống xã hội; khơi dậy và huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giảm nghèo ở các địa phương, góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong giai đoạn 2020 - 2023, đã có trên 340 tập thể, 643 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thủ trưởng, các sở, ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn biểu dương, khen thưởng.

Ảnh: Mô hình trồng hoa màu của bà con Ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế được đại biểu chỉ ra đó là: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”; có nơi chưa sâu sát, còn lúng túng về nội dung, hình thức triển khai thực hiện; phương pháp thực hiện chưa rõ nét, nhất là việc lựa chọn xây dựng, đăng ký mô hình còn mang tính chung chung, dàn trải, chưa phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; sự phối hợp trong triển khai, công tác kiểm tra, theo dõi các mô hình “Dân vận khéo” có nơi thiếu chặt chẽ; chất lượng hiệu quả của mô hình từng lúc còn hạn chế, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; việc tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn chưa nhiều.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền; hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở thời gia qua đã thực hiện quyết liệt công tác dân vận khéo, từ đó đã đạt được nhưng kết nổi bật nêu trên; để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025, hướng đến mục tiêu là làm cho đời sống của nhân dân được nâng lên, chỉ số hạnh phúc của người dân ngày càng được cải thiện; thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm, thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách  của Nhà nước về công tác dân vận, đặc biệt là Quyết định số 322-QĐ/TU, ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau; Nghị Quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp trong tình hình mới.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương phát động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; người làm công tác dân vận phải thực hiện tốt phương châm “ốc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành của chính quyền; chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đối với các tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng hôm nay cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí để lan tỏa ý nghĩa, hiệu quả của phong trào thi đua Dân vận khéo; tiếp tục là những tuyên truyền viên để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua như: Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới, Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

- Các cơ quan báo, đài, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, đăng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phong trào thi đua, thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, nhằm cổ vũ, động viên phong trào phát triển rộng khắp trong tỉnh.

Tại Hội nghị, có 17 tập thể và 74 cá nhân được tặng kỷ niệm chương và tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua Dân vận khéo, giai đoạn 2020 - 2023 (Trong đó, có 37 cá nhân được Trưởng Ban Dận Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; có 05 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; có 12 cá nhân và 22 tập thể được Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen). 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể được biểu dương khen thưởng về công tác dân vận khéo giai đoạn 2020 - 2023.

BAN BIÊN TẬPcvb