Chiều ngày 11/8/2023, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và  đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Năm Căn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Dư Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn nhận nhiệm vụ tại Sở Y tế để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; giới thiệu bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, luân chuyển đồng chí Lượng Trọng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Năm Căn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và hoa chúc mừng các đồng chí điều động, luân chuyển

Tại Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên của Đảng, nhằm tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn, có thêm kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh, cống hiến, phát huy tốt năng lực, sở trường; từ đó, góp phần giúp cấp ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Do yêu cầu về công tác cán bộ, tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ và lựa chọn trên cơ sở năng lực, sở trường của từng đồng chí. Đây là những đồng chí được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, có tư duy đổi mới; không ngừng học hỏi và ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ do cơ quan, tổ chức phân công. Đồng chí tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, là trung tâm tập hợp, đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp cận công việc, cầu thị, học hỏi để cùng tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển bày tỏ niềm vui, cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng phân công nhiệm vụ mới; đây là vinh dự cũng là trách nhiệm rất lớn. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực học tập, nghiên cứu, cùng tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

BAN BIÊN TẬP(Tg)