CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

CÁC CƠ QUAN GIÚP VIỆC CỦA TỈNH ỦY

1. Văn phòng Tỉnh ủy

- Địa chỉ: Số 107 - Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 02903837954

2. Ban Nội chính

- Địa chỉ: 107- Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 02903530000

3. Ban Dân vận

- Địa chỉ: Số 36- Phan NGọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 02903825288

4. Ban Tuyên giáo

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 02903831357

5. Ủy ban Kiểm tra

- Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 029033500602

6. Ban Tổ chức

- Địa chỉ: Số 34 - Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 02903831362

7. Báo Cà Mau

- Địa chỉ: Số 333B- Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau

- Điện thoại: 02903831066


LIÊN KẾT WEBSITE