Chiều ngày 15/11/2023, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2023 tổ chức tổng kết và trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi. Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đến dự.

Tham dự tổng kết và trao giải có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Chính trị tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan và các tác giả đạt giải.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tác giả đạt giải đặc biệt, giải A và 03 tập thể xuất sắc

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; Trường Chính trị tỉnh được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là điểm nhấn nổi bật trong dịp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Sau hơn 03 tháng phát động (đến hết ngày 31/5/2023), Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh nhận được 1.909 tác phẩm dự thi ở cả 5 loại hình là tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip (tăng gấp 6 lần so với Cuộc thi lần thứ nhất). Qua vòng chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 392 tác phẩm dự thi vào vòng chung khảo và gửi tác phẩm dự thi cấp Trung ương. Kết quả tham gia Cuộc thi cấp Trung ương, tỉnh Cà Mau đạt 3 giải: 01 giải giải khuyến khích loại hình báo của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phương, đơn vị Trường Chính trị tỉnh; 01 giải khuyến khích loại hình phát thanh của tác giả Trịnh Hồng Nhi, đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 01 giải tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu của em Phạm Phương Thuỳ và em Phạm Huỳnh My, học sinh Trường Trung học phổ thông Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời; Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau đạt giải Tập thể xuất sắc.

Kết quả chấm vòng chung khảo của Ban Giám khảo Cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể xuất sắc nhất để trao giải. Về giải cá nhân: Có 41 tác phẩm đạt giải; giải đặc biệt có 01 tác phẩm, với thể loại báo; giải A có 03 tác phẩm (thể loại tạp chí có 01, thể loại báo có 01, thể loại phát thanh, truyền hình, video clip có 01); giải B có 05 tác phẩm (thể loại tạp chí có 02, thể loại báo có 02, thể loại phát thanh, truyền hình, video clip có 01 tác phẩm); giải C có 11 tác phẩm (thể loại tạp chí có 04, thể loại báo có 05, thể loại phát thanh, truyền hình, video clip có 02 tác phẩm); Giải Khuyến khích có 15 tác phẩm; giải tác giả cao tuổi nhất có 01 tác phẩm, với thể loại báo; giải tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu có 01 tác phẩm, với thể loại video clip; giải tác giả nhỏ tuổi nhất có 04 tác phẩm (thể loại tạp chí có 02, thể loại báo có 02 tác phẩm). Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo quyết định chọn 03 tập thể xuất sắc có nhiều bài viết tham gia đạt chất lượng tốt tại Cuộc thi, gồm: Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Dân chính Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau.

Ảnh: Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các tác giả đạt giải B

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh khẳng định, việc tổ chức và thực hiện có kết quả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa. Tôi rất ấn tượng với cuộc thi lần thứ hai đã có sự tham gia của hơn 1.900 tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và các hình thức tác phẩm đa dạng; nội dung tác phẩm phong phú; nhiều tác phẩm có chất lượng tốt; tác giả tham gia cuộc thi thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhiều nghề nghiệp khác nhau, lứa tuổi khác nhau. Điều này cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi là rất rộng lớn và sâu sắc.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cuộc thi năm nay có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ, lan tỏa các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII; cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của Cuộc thi là một điểm nhấn quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, cho thấy sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương, sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo và có sức lan tỏa sâu rộng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi cá nhân.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào một số nội dung: Cần tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; khẳng định mạnh mẽ, rõ nét những thành tựu của đất nước, của tỉnh trên các lĩnh vực. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổ chức cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những trường hợp gửi bài tham gia dự thi cho có, đủ số lượng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt hơn trong việc phát động tham gia viết bài dự thi cho những lần tổ chức tiếp theo. Phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong tham gia cuộc thi, nhất là phát huy tính gương mẫu, tích cực tham gia của lực lượng nòng cốt như: Tuyên giáo, quân đội, công an, thông tin và truyền thông. Cùng với đó, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Phát biểu tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nêu rõ, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị.

Ảnh: Các tác giả đạt giải chụp ảnh cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi

Để Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba đạt kết quả tốt hơn, phát huy thành công đã đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, đồng chí Hồ Trung Việt cho rằng, cần không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, quan tâm thực hiện một số nội dung: Phải tiếp tục quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc thi; thường xuyên củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin chính trị của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và phải lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm về đề tài này để bám sát hơi thở của cuộc sống, đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Với  ý nghĩa đó, thay mặt Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, tôi phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2024.

 

                                                                                                                                   BAN BIÊN TẬP (Pg)