Sáng ngày 06/12/2021, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan tổ chức Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry Summit 4.0, với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số” (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến). Chủ trì điểm cầu chính có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế thường niên về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cung cấp luận cứ nghiên cứu, xây dựng mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Diễn đàn cũng là hoạt động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa; diễn đàn cũng hướng tới việc định vị và làm rõ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, định hướng cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu Diễn đàn để lắng nghe, trao đổi, thảo luận và phản biện, tạo sự tương tác giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan quản lý của nhà nước, các tổ chức, cá nhân và các nhà nghiên cứu, các viện, trường và khu vực doanh nghiệp để trao đổi, thảo luận và thống nhất, trên cơ sở đó, các cơ quan tham mưu chiến lược như Ban Kinh tế Trung ương, chính phủ, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục tham gia sâu sắc, toàn diện hơn trong việc hoàn thiện chiến lược về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kế hoạch hành động để thực hiện những chiến lược này. Sau Diễn đàn, các nội dung ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các chuyên gia, các nhà khoa học sẽ được Tổ biên tập Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022.

Ảnh: Các chuyên gia trong nước và quốc tế phát biểu thảo luận tại Diễn đàn

Diễn đàn diễn ra với quy mô: Hoạt động triển lãm thực tế ảo về các mô hình, sản phẩm, công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực của Việt Nam diễn ra trong suốt thời gian tổ chức Diễn đàn; 10 Hội thảo chuyên đề diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 18/11/2021 và Phiên toàn thể với khoảng 100 - 150 đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính và khoảng 1.500 đại biểu tại các điểm cầu địa phương và quốc tế.

Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào 10 chủ đề chính bao gồm: Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển sản xuất thông minh; phát triển đô thị thông minh; phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới; phát triển các mô hình kinh doanh mới; xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số; phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số; chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số; chuyển đổi số nông nghiệp - nông thôn; phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phiên toàn thể cấp cao tập trung đi sâu phân tích và làm rõ định hướng chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cac báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số; tương lai kinh tế toàn cầu hậu COVID-19; đổi mới sáng tạo - chìa khóa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hậu COVID-19; thảo luận, góp ý đối với khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam gắn với phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021 - 2023; đề xuất, kiến nghị về mô hình, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không thể thiếu lĩnh vực công nghệ, đây là lĩnh vực góp phần thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Khi chúng ta chưa bao phủ đầy đủ vắc-xin, thuốc và chưa dự báo hết được nguy hiểm của dịch bệnh, thì phải tiến hành các biện pháp hành chính khắc khe và khắc nghiệt nhất để phòng, chống dịch; tuy nhiên, khi chúng ta có các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả thì kinh tế dần ổn định, đời sống người dân trở lại bình thường, xuất nhập khẩu tăng cao, chuỗi cung ứng sản xuất, lao động dần được nối lại; niềm tin của người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế tiếp tục được giữ vững, củng cố; tinh thần đại đoàn kết, tinh thần dân tộc được phát huy.

Trong giai đoạn biến đổi toàn cầu về khí hậu, thiên nhiên, dịch bệnh… cần có cách thức tiếp cận toàn cầu và toàn dân, do đó phải đoàn kết toàn cầu và toàn dân; trong bối cảnh đặc biệt, chúng ta phải có giải pháp đặc biệt, phù hợp, linh hoạt, phù hợp, thích ứng. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung vào các biện pháp: Y tế, an sinh xã hội cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, tập trung cho hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng chuyển đổi số, chính sách tiền tệ và tài khóa phù hợp, gắn chặt với nhau, tác động hỗ trợ lẫn nhau, có sự lan tỏa và ảnh hưởng đến tất cả các chính sách khác. Trong đó, nội lực là cơ bản, gồm các yếu tố con người, thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, sự đoàn kết của dân tộc giữ vai trò quyết định; ngoại lực là đột phá, gồm: Công nghệ, tiền vốn, khoa học và quản trị, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cần phát huy hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, kỹ thuật số, kỹ nguyên số; tháo gỡ những khó khăn, nút thắt hiện nay, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật số, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đây không chỉ là trách nhiệm của Trung ương mà cũng là trách nhiệm của các địa phương; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giải quyết việc làm; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh quan hệ quốc tế... trong đó cần lưu ý, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực cho sự phát triển, tạo cho người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; ổn định chính trị, tạo niềm tin cho người dân; đổi mới kinh tế sự trên 3 trụ cột chính (xóa quan liêu bao cấp, kinh tế nhiều thành phần và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng) để hướng đến kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; đối ngoại phải nhất quán, kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới, tích cực hội nhập quốc tế làm bạn bè tốt, làm đối tác tin cậy, làm thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

 BAN BIÊN TẬPTg