CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Khoa học Công nghệ

Tiếp tục phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và công tác chuyển đổi số năm 2022
Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong 8 tháng đầu năm 2022
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01 năm 2020 gắn với quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị.
Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại tỉnh Cà Mau
Cà Mau: Tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng
Tỉnh táo khi tham gia mạng xã hội
Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

LIÊN KẾT WEBSITE