CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2023
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Cà Mau: Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2023
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Cái Nước 
Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ.
Cà Mau: Tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tại Phường 5, thành phố Cà Mau
Công tác “Dân vận khéo” hướng đến mục tiêu là làm cho đời sống của nhân dân được nâng lên, chỉ số hạnh phúc của người dân ngày càng được cải thiện.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương (Đoàn công tác số 4) làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện một số mặt công tác tuyên giáo.
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ 
Họp mặt cán bộ nguyên lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh để báo cáo các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh quý III năm 2023 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thường kỳ 9 tháng đầu năm 2023
Xây dựng nông thôn mới, phải thống nhất quan điểm là lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm; người dân phải được bàn bạc, thống nhất cùng với chính quyền địa phương thực hiện
Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Bế mạc Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” tỉnh Cà Mau năm 2023
Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra
Khai mạc Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” tỉnh Cà Mau năm 2023
Phát huy sức mạnh tập thể, Đảng bộ Dân chính đảng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2023
Huyện  ủy - Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2023
Phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đề ra, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác quí IV năm 2023
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2023 
Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quí III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quí IV năm 2023
Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức cho cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031
Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Cà Mau
Bế mạc Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” khối Dân chính đảng: “Mỗi thí sinh là một tuyên truyền viên nòng cốt”
Hội nghị góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ
Đảng ủy Dân chính đảng: Khai mạc Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2023
Cà Mau: Tổ chức cập nhật, bổ sung kiến thức cho cán bộ quy hoạch
Cà Mau: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 - 2024 “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”
Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023
Tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023
Khai thác triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Cà Mau: Khai mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tại huyện Thới Bình
Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành cao nhất mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV.
Phú Tân quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 
Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Cà Mau: Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Huyện ủy Cái Nước tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Huyện ủy Đầm Dơi quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị triển khai Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư và Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị
Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2023
Huyện ủy U Minh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hiển kỳ quyết hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đảng bộ Dân chính đảng với tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đảng ủy năm 2023
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023.
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp giao ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm 2023
Tọa đàm lịch sử “Các khu căn cứ Tỉnh ủy Cà Mau thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ”.
Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đầm Dơi tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác
Đảng ủy Dân chính đảng: Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tại Phường 5, thành phố Cà Mau
Đánh giá cán bộ là khâu hết sức quan trọng trong công tác cán bộ
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Cà Mau.
Đầm Dơi tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười sáu
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thường kỳ quý I năm 2023
Tổ chức họp mặt cán bộ chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh để báo cáo các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh quý I năm 2023 
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức Hội nghị sơ kết quí I, triển khai nhiệm vụ công tác quí II năm 2023
Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.
Tạo tiền đề vững chắc, khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Khai mạc Hội nghị sơ kết Quý I, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023
Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quí I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quí II năm 2023
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư - lưu trữ cho các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Khẳng định tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ
Cà Mau: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2023.
Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp họp thường kỳ báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, đề ra chương trình công tác năm 2023
Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại!
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng
Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trong công tác giám sát và phản biện xã hội
Cà Mau: Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 phải thực chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ hai
Cà Mau: Tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 
Hội nghị trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Quân khu 9 với văn phòng các tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố lần thứ 33
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Cà Mau: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 
Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022
Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ Đoàn đại biểu đoàn thanh niên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết năm 2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt   (23/11/1922 - 23/11/2022).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2022
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức
Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí cao niên trong Đảng.
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười ba
Nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), Người cộng sản kiên trung, mẫu mực.
Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy
Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022
Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ hai).
Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2022
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2022
Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2022 
Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2022
Công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng
Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III năm 2022
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị về công tác xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư
Cán bộ điều động, luân chuyển phải xác định đóng góp được gì, cống hiến được gì cho địa phương đến
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn trong tình hình mới
Hội nghị triển khai, quán triệt quy định, kết luận của Trung ương về quản lý biên chế
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng chiến lược lâu dài phục vụ hướng phát triển theo từng giai đoạn
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bến Tre đến học tập kinh nghiệm tại tỉnh Cà Mau
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng đảng
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị tổ chức triển khai Quyết định và kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười một
Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau
Tổ chức Hội nghị với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ báo cáo các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022
Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ( 09/7/2012 - 09/7/2022 )
Hội nghị Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết 6 tháng năm 2022
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022
Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 6 tháng đàu năm 2022
U Minh tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ Mười (mở rộng), sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
Tọa đàm "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 1930 - 2015"
Hội nghị quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022
Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Hồ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tại huyện Thới Bình và huyện Phú Tân
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030.
Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Đảng ủy Dân chính đảng
Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp với các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ
Hội nghị Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết quý I năm 2022
Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)
Hội nghị triển khai Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
Hội nghị (hình thức trực tuyến 3 cấp) quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Thới Bình
Công tác quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài
Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”
Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ và dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp trao Huy hiệu Đảng 75 năm cho đảng viên Ngô Văn Truyền
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau
Hội nghị triển khai Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Hội nghị toàn quốc Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy
Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính năm 2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Cà Mau ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đại hội lần thứ VII Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau thành công tốt đẹp
Công tác đối nội, đối ngoại phải phối hợp nhịp nhàng
Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng
Hội nghị Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng dịp 07/11/2021.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí cao niên trong Đảng dịp 07/11/2020 
Huyện Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng và đề ra một số nhiệm vụ quan trọng, đột phá ở các tháng còn lại cuối năm 2021.
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.
Hội nghị Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết 9 tháng năm 2021
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) - Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).
Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, mẫu mực, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản.
Hội nghị trực tuyến đóng góp dự thảo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.
Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hội nghị giao ban trực tuyến khu vực phía Nam đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XVI
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn dân cư.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021; kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thới Bình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên trong Đảng; kiểm tra công tác bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Cái Nước
Hội nghị trực tuyến đóng góp dự thảo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2021
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình xây dựng, khắc phục sụp lún, sạt lở đê biển Tây và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Phú Tân, huyện Phú Tân về kết quả thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trong quý I
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  của Đảng trong quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021
Hội nghị giao ban phối hợp công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với ban dân vận 12 tỉnh, thành ủy năm 2020
Tổ chức Hội nghị với các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XVI
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Cà Mau: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Cà Mau
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Dơi
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Công ty Xăng dầu Cà Mau
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.
Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức đoàn thăm, chúc Tết các Khu Căn cứ Tỉnh ủy
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2021 để thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng dịp 03/02/2021.
Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021
Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy định kỳ đầu năm 2021.
Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và nội chính năm 2021
Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dụng Đảng quí IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XVI
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG 80 NĂM QUA, ĐẢNG BỘ, DÂN VÀ QUÂN TỈNH CÀ MAU QUYẾT TÂM ĐOÀN KẾT, PHẤN ĐẤU ĐƯA TỈNH NHÀ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho thân nhân đồng chí Phan Ngọc Hiển
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai, khóa XVI
Hội nghị cán bộ tổng kết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết mô hình chức danh trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện
Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng dịp 07/11/2020
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau bầu cử Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thảo luận tại Tổ về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp Phiên trù bị
Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
Đường phố Cà Mau rợp bóng cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020)
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 29 cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cà Mau: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020
Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 28
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu tại địa bàn tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên trong Đảng dịp 02/9
Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9
Đảng bộ huyện Ngọc Hiển tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ huyện Thới Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ huyện Cái Nước tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV
Đảng bộ huyện U Minh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trần Văn Thời lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Đảng bộ huyện Năm Căn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cà Mau: Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).
Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đầm Dơi: tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020
Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 27
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đoàn công tác của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình
Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
Đoàn công tác của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân
Tổ chức Lễ dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Lâm
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2020
Đảng bộ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tổ Chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên để quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-02-2020 của Bộ Chính trị
Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa bàn xã Thới Bình, huyện Thới Bình
Cà Mau: Tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 1, thành phố Cà Mau
Đảng bộ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của tỉnh
Cà Mau: tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy thông qua dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020
Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 3 khóa X, sơ kết Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TWcủa Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”
Hội nghị tổng kết năm 2019 về công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở và Kế hoạch số 09-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy định kỳ đầu năm 2020
Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Cà Mau
Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Hội nghị tổng kết Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ ba, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Cà Mau: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.       
Đoàn công tác do đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn có buổi làm việc tại huyện Đầm Dơi.
Đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Lớp Hoàn chỉnh Chương trình Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung HC.13.2019, khóa 2019 - 2020.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau 
Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện U Minh
Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 để tổng kết năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Phong Ba
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác làm việc với Đảng bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình
Cà Mau: Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019
HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 23 KHÓA XV
Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 22
Cà Mau: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Họp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Cà Mau
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thành
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Đầm Dơi
Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam
Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội nghị cán bộ triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng và sơ kết, tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy
Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN, TRAO ĐỔI BIÊN TẬP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kiểm tra thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019 và khảo sát, nghiên cứu đề tài cấp quốc gia tại tỉnh Cà Mau.
Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Giải thể thao kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Cà Mau.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên “xanh lòng”, “hai mặt”
Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Kết quả nổi bật sau ba năm tổ chức thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
Bước chuẩn bị nhân sự chiến lược quan trọng của Đảng
Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Thông tấn xã Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin.
Khai mạc kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2019.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH CÀ MAU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TẠI XÃ ĐỊNH BÌNH, THÀNH PHỐ CÀ MAU
Quyền lực và kiểm soát quyền lực ở nước ta
Nhận thức của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới
Kết quả và kinh nghiệm bước đầu về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Cà Mau: Tích cực tham gia Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019
Tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ - việc làm cấp bách hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay
Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần bảo vệ chính trị nội bộ
Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân về kết quả thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 những tháng đầu năm
Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nêu gương - giải pháp quan trọng tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng
Huyện U Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện
Tổ chức dâng hương kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Hữu Tập 
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên đợt 19/5/2019
Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)
Đảm bảo các chính sách đến với người có công và thân nhân người có công "đầy đủ, kịp thời, chính xác, nhanh chóng"
Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh năm 2019
Thành phố Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố
Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại tỉnh Cà Mau.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BDVTU về công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững
Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt Tết Chôl Chnam Thmây năm 2019.
Tỉnh ủy Hội nghị lần thứ hai mươi để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ quý I, đề ra Chương trình công tác quý II năm 2019
Cà Mau: Tổ chức kỳ họp thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh  khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Khối Dân chính đảng
Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Lễ công bố Quyết định về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Trần Văn Thời
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Cà Mau năm 2019
Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng năm 2019.
Tỉnh ủy Hội nghị lần thứ mười chín để báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018; cho ý kiến Đề án sáp nhập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Đảng ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị khóa XI.
Các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả thực hiện các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ
Tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách, bà con nhân dân Khu Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.
Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Hòn Khoai.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tại Tết Khu Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá Nhà Thể và Trung đoàn Bộ binh 896
Đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Cà Mau
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ (2016-2018).
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ để báo cáo tình hình các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh năm 2018
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười tám, khóa XV
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018; kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Trần Thới, huyện Cái Nước.
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Cà Mau
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp gỡ Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Khai mạc kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười bảy để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri phường Tân Thành, thành phố Cà Mau
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng tổ chức Đoàn công tác làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tô Thành Long
Ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau tổ chức  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ
Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013 - 2018
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với tập thể Ban Giám đốc và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười sáu"Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018"
Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn cơ sở khối đảng cấp tỉnh tổ chức họp mặt, giao lưu thể thao nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm việc với tỉnh Cà Mau
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Dân chính đảng về kết quả thực hiện các mặt công tác của Đảng ủy Dân chính đảng trong 9 tháng năm 2018.
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2018 và thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp mặt nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)
Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh
Họp giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 2018
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm về nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp gỡ Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Cà Mau dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Bế mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)
Đồng chí Phạm Bạch Đằng trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/ 2018
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Cà Mau về kết quả thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ thành phố 8 tháng đầu năm 2018.
Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tại tỉnh Cà Mau.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)
Tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề "Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú" cho cán bộ, công chức.
Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Huyện ủy Phú Tân
Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau sơ kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2018
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.
Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu, khảo sát thực tế tại địa bàn tỉnh Cà Mau
Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp làm việc với lãnh đạo tỉnh công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
HNGBVAN
tdyn
pbdlvvienan
cnktcbld
hnbcn
thhdang
NPTdhtaiktncm
dhtuongnhoBac
kq2namthct05
btvhopncldt
hnsoket
pbdlvbtvpt
tkct15
ct09
ct22
klhoi
dhcovc

LIÊN KẾT WEBSITE