Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020) đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Đại hội (ảnh Đại hội cung cấp)

        Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau xin đăng toàn văn Diễn văn của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội (ảnh Đại hội cung cấp)

        Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận dân chủ, thẳng thắn và nhất trí thông qua các văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nỗ lực, phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Ảnh: Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (ảnh Đại hội cung cấp)

        Với sự công tâm, khách quan, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 50 đồng chí, bảo đảm về tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

        Đại hội bầu 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, là những đồng chí đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt Đại hội (ảnh Đại hội cung cấp)

        Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng theo quy định và bảo đảm yêu cầu cơ cấu.

        Chúng ta vui mừng và trân trọng báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, với toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp!      Thành công của Đại hội hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự giúp đỡ thường xuyên, góp ý rất trách nhiệm, sâu sắc của các ban đảng Trung ương, của các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; sự đóng góp tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

        Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và định hướng nhiều nội dung rất quan trọng để tỉnh Cà Mau chỉ đạo phát triển thời gian tới.

        Đại hội cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban đảng Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 9, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Hải quân vùng 5, các đồng chí đại diện các tỉnh bạn đã đến dự, động viên, cổ vũ, góp phần vào thành công của Đại hội.

        Đại hội chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Minh Hải qua các nhiệm kỳ, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã dành nhiều thời gian, công sức để góp phần thành công Đại hội.

        Đại hội trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã lãnh đạo Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà giành được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh trong những nhiệm kỳ tiếp theo; các đồng chí đã làm hết sức mình, chuẩn bị công phu, chu đáo các công việc của Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

        Đại hội cảm ơn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức - phục vụ Đại hội XVI đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

        Đại hội bày tỏ lòng cảm ơn, trân trọng đánh giá cao các đồng chí thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV do nghỉ hưu, chuyển công tác không tiếp tục tái cử, đã có những cống hiến rất quan trọng, lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe và mong muốn trong thời gian tới, dù ở vị trí, cương vị nào, các đồng chí tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

        Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp trí tuệ xây dựng các văn kiện Đại hội và lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.

        Đại hội trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh đã theo dõi, kịp thời thông tin tuyên truyền về diễn biến của Đại hội và kết quả Đại hội; cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ, công chức, viên chức đã đem hết sức mình chuẩn bị, phục vụ chu đáo, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội.

        Đại hội cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tỉnh bạn gửi quà chúc mừng Đại hội.

        Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà Đại hội vừa biểu quyết thông qua là “một công trình tập thể”, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới sáng tạo của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá đạt kết quả cao nhất.

        Ngay sau Đại hội, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

        Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

        Với niềm tin tưởng sâu sắc, niềm phấn khởi, tự hào về sự thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

                                                                                                                 BAN BIÊN TẬP