Sáng ngày 01/9/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến viếng, dâng hương các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

        Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh.

Ảnh: Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai

        Trong không khí trang nghiêm, với tất cả lòng thành kính của thế hệ hôm nay tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân, phátxít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 75 năm qua, từ khi Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, phát triển vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong 75 năm qua là công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quí báu của bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về những thành tựu to lớn đó và phát huy cao độ niềm tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo với bước phát triển mới hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Tại những nơi tổ chức lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương vì công cuộc vệ quốc vĩ đại.

Ảnh: Không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Sau Lễ viếng, các đại biểu đã đến viếng và dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

        Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác - Vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân Việt Nam và là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau nguyện trọn một lòng đi theo lý tưởng của Bác, của Đảng; tuyên truyền cho thế hệ trẻ trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau càng phát triển.

        Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, những người con ưu tú của quê hương đã có những đóng góp to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.

 

                                                                                                              BAN BIÊN TẬP