CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.01-HD/TWHướng dẫn28/09/2021Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
2.14-KL/TWKết luận22/09/2021Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
3.03-QC/TWQuy chế21/09/2021Quy chế làm việc của Hội đồng Lý luận Trung ương
4.13-KL/TWKết luận16/08/2021Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
5.12-KL/TWKết luận12/08/2021Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
6.23-QĐ/TWQuyết định30/07/2021Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
7.24-QĐ/TWQuy định30/07/2021Quy định thi hành Điều lệ Đảng
8.22-QĐ/TWQuy định28/07/2021Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
9.19-QĐ/TWQuyết định21/07/2021Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị
10.07-CT/TWChỉ thị06/07/2021Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

LIÊN KẾT WEBSITE