CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản tỉnh ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.10-CTr/TUChương trình12/10/2021Chương trình công tác quý IV năm 2021
2.134-BC/TUBáo cáo12/10/2021Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng năm 2021
3.115-TB/VPTUThông báo08/10/2021Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021
4.52-KH/TUKế hoạch27/09/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
5.51-KH/TUKế hoạch27/09/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
6.50-KH/TUKế hoạch24/09/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
7.49-KH/TUKế hoạch24/09/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
8.387-CV/TUCông văn24/09/2021Công văn về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp
9.48-KH/TUKế hoạch22/09/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
10.881-CV/VPTUCông văn21/09/2021Công văn về việc gửi bài Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

LIÊN KẾT WEBSITE