CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Văn bản tỉnh ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.59-KH/TUKế hoạch20/12/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
2.00-CV/TUCông văn14/12/2021CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH NĂM 2021 (giải nén để sử dụng)
3.484-CV/TUCông văn14/12/2021Công văn về việc chuẩn bị bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021
4.06-QĐ/TUQuy định10/12/2021Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh Cà Mau
5.58-KH/TUKế hoạch09/12/2021Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
6.13-CTr/TUChương trình09/12/2021Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
7.02-NQ/TUNghị quyết02/12/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
8.159-BC/TUBáo cáo02/12/2021Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
9.12-CTr/TUChương trình02/12/2021Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022
10.156-BC/TUBáo cáo01/12/2021Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

LIÊN KẾT WEBSITE