Chiều ngày 03 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Lê Văn Sử, Thân Đức Hưởng chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp còn có: Đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố Cà Mau.

Ảnh: Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh

        Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong tháng 8 năm 2020 mặc dù chịu tác động bất lợi của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực: Tổng sản lượng thủy sản tăng 1% so với tháng trước, lũy kế tăng 2,5% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 1,8% so với tháng trước, lũy kế tăng 3,9% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 5,6% so với tháng trước; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch (74,4%) và tăng 12,7% so cùng kỳ; giải quyết việc làm và đào tạo nghề tăng mạnh. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn: - Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm mạnh so tháng trước và so với cùng kỳ, kéo theo chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 17,7% so tháng trước, lũy kế giảm 1,6% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch (48,4%), giảm 3,8% so cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 54,6%, thấp so với mục tiêu đề ra (65%); thu hút đầu tư giảm so cùng kỳ; tai nạn giao thông so với tháng trước tăng về số vụ và số người bị thương; lượng khách du lịch giảm 21,5% và doanh thu giảm 25,4% so cùng kỳ… Tại phiên họp các đại biểu thảo luận về việc và đề ra các giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tập trung rà soát các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến mới,…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

        Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh và biểu dương các sở, ngành, đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; bên cạnh đó, đồng chí cũng phê bình đối với một số cơ quan, đơn vị chậm trễ, không tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, làm ảnh hưởng chung đến kết quả giải ngân của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2020; phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, các đơn vị phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho năm học mới; chỉ đạo sản xuất trong mùa mưa; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định tình hình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Phiên họp: Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ Chương trình công tác tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, đồng thời lưu ý nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau:

        1. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

        - Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

        - Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 07/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

        2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

        - Yêu cầu các sở, ban, ngành, tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

        + Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau và thường xuyên theo dõi, cập nhật, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch mới theo chỉ đạo Trung ương và của tỉnh.

        + Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh; tiếp tục chung sống, chiến đấu trường kỳ với dịch bệnh.

       + Tích cực truyền thông và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, bệnh viện…, dần hình thành nếp văn hóa trong nhân dân.

        - Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân việc khai báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone.

        - Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện trên tàu cá; phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép và các khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú.

        3. Lĩnh vực sản xuất và xây dựng nông thôn mới

        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan: Đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra; tập trung bao vây, khống chế, dập tắt ổ dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

        * Công tác bảo vệ đê, kè trong mùa mưa bão: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 02 huyện: U Minh, Trần Văn Thời và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây; chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp; triển khai thực hiện khẩn trương các dự án khẩn cấp phòng, chống sạt lở đê biển Tây; Ủy ban nhân dân các huyện ven biển chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những vị trí đê xung yếu, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các sự cố có thể xảy ra để bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân.

        4. Lĩnh vực tài chính, ngân sách, công thương

       - Cục Thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm; tập trung đánh giá những nguồn thu trong cân đối ngân sách; trên cơ sở đó, Sở Tài chính đánh giá khả năng cân đối chi ngân sách làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có những giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý, đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020.

        - Sở Công Thương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Theo dõi sát tình hình, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình kích cầu tiêu dùng tỉnh Cà Mau năm 2020.

        - Cục Quản lý thị trường tăng cường triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt là các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

        5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

        - Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng bánh, kẹo phục vụ Tết Trung thu; tăng cường phòng, chống các dịch bệnh mùa mưa (sốt xuất huyết, tay chân miệng,…).

        - Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục, các cơ quan liên quan tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của học sinh và giáo viên.

        - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về an sinh xã hội, lao động, việc làm, nhất là việc triển khai kịp thời, hiệu quả các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

        - Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, đúng quy định. Chủ động cung cấp thông tin ngay cho các phóng viên báo chí những vấn đề mới nảy sinh, vấn đề dư luận quan tâm bức xúc để định hướng dư luận.

        - Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống; sớm xác định các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 để đưa vào triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

        6. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách hành chính

        - Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tai nạn về điện và phòng, chống cháy nổ. Tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc kiểm tra, nhắc nhở việc học sinh THPT và THCS điều khiển phương tiện không đúng quy định (xe trên 50cc), không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; đảm bảo đến cuối năm, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí.

        - Chấn chỉnh ngay một số hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính như: tình trạng công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp có thái độ thiếu hòa nhã, thân thiện với người dân; hướng dẫn chưa tận tình dẫn đến người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ,... Triển khai thực hiện tốt các thủ tục hành chính chính bằng phương thức hẹn giờ tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính; quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính.

        - Các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản trình Kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

 

                                                                                                                     BAN BIÊN TẬP