Chiều ngày 12/01, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lâm Văn Bi, Lê Văn Sử chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh; tại điểm cầu các huyện, thành phố Cà Mau, gồm: Bí thư huyện ủy, thành ủy; chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; trưởng các phòng, ban chức năng. Hội nghị được trực tuyến đến cấp xã.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị đánh giá, năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2021 - 2025. Nhiệm vụ phát phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được triển khai trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Trước khó khăn đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực như: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư (kể cả đầu tư công và đầu tư ngoài nhà nước) trên địa bàn tỉnh; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tiếp tục quan tâm đầu tư lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm chỉ đạo giữ mối liên hệ và tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Kết quả có 12/22 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch giao, như: Thu ngân sách nhà nước đạt 5.851 tỷ đồng, vượt 6,8% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.112,5 triệu USD, vượt 1,1% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu 0,33% (kế hoạch giảm tối thiểu 0,3%); tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 48%; số giường bệnh/vạn dân 33,4 giường (kế hoạch 30 giường); tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% (kế hoạch 24,2%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 95,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 5% (kế hoạch 1,6%); tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt 56%, tương đương 46 xã; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94,1%; tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 86%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 80%.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Có 10/22 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả chưa rõ nét; sản xuất nông nghiệp chi phí cao, giá trị gia tăng thấp; GRDP khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 3,6% so với năm 2020; một số công trình thi công chậm tiến độ, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp so với tỷ lệ trung bình của cả nước; công tác quản lý đất đai, xây dựng một số nơi chưa chặt chẽ, ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát hiệu quả; công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu quyết liệt. Hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng, chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch xảy ra trên diện rộng; chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, trang thiết bị ở một số nơi còn hạn chế cả về số lượng, chất lượng; công tác giải quyết việc làm không đạt kế hoạch, nhiều lao động bị giãn, hoãn, ngừng việc, mất việc; đời sống, sinh kế của người dân gặp nhiều khó khăn, khả năng tái nghèo cao.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm, thẳng thắn để đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2022 và thống nhất đề ra Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 và Chương trình hành động đẩy mạnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả các ngành, các cấp, các địa phương đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành khá tốt nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả đạt được khá quan trọng trên nhiều lĩnh vực, như vượt thu ngân sách nhà nước; sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định; kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch đề ra; an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Năm 2022 khó khăn, thuận lợi thách thức đan xen nhưng khó khăn vẫn còn rất lớn, đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương không được chủ quan, lơ là; tập trung chỉ đạo, tranh thủ quyết liệt nắm thời cơ, thực hiện các giải pháp đột phá để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế; tranh thủ khai thác các lợi thế của tỉnh, tập trung các công trình, dự án trọng điểm, những lĩnh vực quan trọng để phát triển; cùng với đó khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các địa phương, đơn vị chỉ đạo quyết liệt hơn trong năm 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, quán triệt sâu sắc và sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cụ thể hóa vào những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, hành động thiết thực, hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022, với tinh thần quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tập trung vào 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân gắn với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện 03 đột phá chiến lược với trọng tâm là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án có tính liên kết, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế (huy động mọi nguồn lực nhà nước và tư nhân). Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công.

Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý trên các lĩnh vực nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính để chủ động nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành.

Tiếp tục thực hiện tốt những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác hội nhập quốc tế.

 

BAN BIÊN TẬPCg