Sáng ngày 12/10/2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quân và đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình Tổng thể cải cách hành chính (2011-2020); thảo luận giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân được khen thưởng do đạt được nhiều thành tích trong thực hiện cải cách hành chính.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 10 năm qua, tỉnh Cà Mau luôn luôn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên về công tác cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt 91,57%, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đứng đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Công tác xây dựng, thực hiện và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.  Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả khá tốt. Tổ chức bộ máy của tỉnh được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành chính…

        Theo kết quả công bố của VCCI, chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2019 đạt 64,10 điểm (tăng 2,37 điểm), xếp thứ 45/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 4 hạng) so với năm 2018, xếp thứ 9/13 (tăng 4 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong các tỉnh, thành phố thuộc nhóm điều hành khá trên bảng đồ PCI cả nước; trong đó, có 6/10 chỉ số thành phần thuộc nhóm có điểm số bằng và cao hơn điểm số trung vị cả nước.  

        Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng trong quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Nhất là còn 6/17 mục tiêu thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn thấp. Chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị chưa cao; tiến độ tham mưu còn chậm so với quy định. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trình độ chuyên môn không phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính thiếu động bộ. 

        Phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PCI của tỉnh Cà Mau và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI cho rằng: Công tác cải cách hành chính của tỉnh Cà Mau cần có sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa, do chất lượng nguồn lao động còn thấp, chỉ số PCI tuy có tăng trong những năm gần đây, nhưng tốc độ còn thấp so với các tỉnh trên cả nước và trong khu vực; về chỉ số thành phần gia nhập thị trường khá tốt, nhưng tính năng động của bộ máy chưa cao. Do đó, cần rà soát kỹ hơn về thực trạng cải cách của tỉnh hiện nay, vẫn còn đánh giá chung chung; tập trung một số lĩnh vực mà doanh nghiệp phản ánh, rà soát một số thủ tục hành chính liên ngành, công khai minh bạch thông tin, giảm nhũng nhiễu, môi trường chuyên nghiệp hơn…

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nền hành chính của tỉnh đã cải thiện nhiều mặt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng “trong quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước của tỉnh ta thời gian qua luôn có sự tiến lên khá đều nhưng còn chậm, đều đó chứng minh qua kết quả đạt được của chúng ta, tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế hơn so với nhiều tỉnh, thành trên cả nước và trong khu vực, bởi lẽ họ đang thực hiện trong tư thế chạy, còn chúng ta thì đang đi”. Qua đó, cho thấy công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới; bên cạnh những kết quả đạt được như đánh giá tại Hội nghị này, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực chậm đổi mới (nhất là các khâu, các thủ tục trung gian trước khi hoàn thành bộ thủ tục hành chính để nộp vào bộ phận một cửa; về quy hoạch sử dụng đất chưa cụ thể, thiếu tính đồng bộ; về giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai thực hiện còn chậm; ngoài ra còn một số chỉ số về tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động còn nhiều tiêu chí tiêu cực).

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, ngoài các giải pháp nêu trong báo cáo theo 6 lĩnh vực của cải cách hành chính, đồng chí yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp tập trung lĩnh vực “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Trong đó, cần lưu ý các vấn đề sau:

        1. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện, hệ thống mọi hoạt động trong phạm vi quản lý. Người đứng đầu phải năng động, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; đeo bám tiến độ thực hiện; có năng lực bắt kịp các xu hướng phát triển, nhất là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để có sự thay đổi, chỉ đạo, điều hành cho phù hợp.

        Cần có sự nhận xét đánh giá khách quan và cơ chế thưởng, phạt rõ ràng, kịp thời những cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong việc cải thiện các chỉ số do ngành, đơn vị phụ trách.

        2. Tập trung nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vì ở bất kỳ lĩnh vực nào, công việc nào, nhân tố con người luôn giữ vai trò quyết định hàng đầu. Để đạt được mục tiêu này, người đứng đầu phải thực hiện đồng bộ nhiều nội dung: làm tốt công tác tuyển chọn, bố trí; đào tạo, bồi dưỡng; nhận xét, đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ đãi ngộ...

        3. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xem đây là khâu đột phá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp; là biện pháp quan trọng để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát, kịp thời có giải pháp cụ thể khắc phục các chỉ số thành phần.

        4. Cần tập trung quyết liệt trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; từng bước nâng cao tỷ lệ giao dịch trực tuyến trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thông qua các hoạt động thiết thực.

        5. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính, để người dân biết, đồng hành với cơ quan nhà nước trong cải cách hành chính. Lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

        6. Tăng cường vai trò Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cấp ủy đảng; vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác cải cách hành chính, đồng hành cùng với cơ quan nhà nước trong cải cách hành chính.

Ảnh: Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các ý kiến đóng góp, cũng như tham luận của đại biểu, đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp thu và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Đồng chí cũng bày tỏ sự lạc quan, vững tin tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, với sự đồng hành của chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

        Nhân Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định khen thưởng đối với 04 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tổ chức có nhiều thành tích trong cải cách hành chính nhà nước

Ảnh: Đồng chí Lê Quân trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong cải cách hành chính nhà nước.

 

                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP