Chiều ngày 02 tháng 6 năm 2020, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Lê Văn Sử, Thân Đức Hưởng chủ trì phiên họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố Cà Mau.

Ảnh: Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh

          Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, một số chỉ tiêu tháng 5 tăng so với tháng trước, như: tổng sản lượng thủy sản tăng 3,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,9%; sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu (tôm, khí, điện, đạm) tăng mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,3%; số lượng khách du lịch tăng 50%;… cho thấy dấu hiệu nền kinh tế của tỉnh dần phục hồi sau khi dịch COVID-19 cơ bản được khống chế, kiểm soát. Tuy nhiên, trước “tác động kép” của dịch Covid-19 và hạn hán, tình hình kinh tế của tỉnh lũy kế 5 tháng còn nhiều khó khăn, thách thức, như: chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 3,1%; kim ngạch xuất khẩu giảm 19,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 10,5%; số lượng dự án đầu tư mới giảm 60%; sản lượng khí thương phẩm giảm 9%, sản lượng khí hóa lỏng giảm 14%; lượng khách du lịch giảm 23,6%;…

          Những khó khăn nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao đạt kết quả cao nhất. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tập trung một số công tác trọng tâm như sau:

          1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

          2. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai, dịch bệnh để hướng dẫn người dân triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, ứng phó với thiên tai; chuẩn bị phương án đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Đẩy nhanh tái đàn, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để tái phát dịch tả heo châu Phi. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp; tiếp tục duy trì công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến khi không còn nguy cơ xảy ra cháy; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng.

          3. Chủ động thực hiện công tác phòng chống thiên tai, nhất là dông, lốc xoáy, sét đánh, sạt lở đất để bảo vệ an toàn về người, tài sản và sản xuất của nhân dân. Khẩn trương hoàn thành việc duy tu, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp nhằm hạn chế phát sinh hư hỏng lớn và đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn các tuyến đê và các công trình thủy lợi khác.

          4. Quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách theo kế hoạch, xây dựng các phương án bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020. Quản lý chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Thực hiện các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cả, đặc biệt là mặt hàng thịt heo.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

          5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, nhất là các công trình hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai, các dự án lớn, quan trọng, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công gây thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.

          6. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tập trung rà soát, có giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển bền vững thị trường trong nước. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa tỉnh Cà Mau. Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh phòng, chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa.

          7. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác đất mặt trên địa bàn tỉnh.

          8. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh; quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với giáo viên, học sinh và sinh viên. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

          9. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Chủ động giám sát các loại bệnh dịch, đặc biệt chú ý các bệnh dịch vào mùa hè và các loại bệnh thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa.

          10. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng trục lợi. Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, tăng cường quản lý lao động nước ngoài. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội.

          11. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), trong đó chú trọng cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm thấp. Tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; nhất là các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          12. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện các biện giảm thiểu tai nạn trên biển. Tổ chức kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, chính xác đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài và thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, ngoại vụ. Chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

                                                                                                                                   BAN BIÊN TẬP