Sáng ngày 30/10/2020, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đồng chí Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng, Lê Văn Sử chủ trì phiên họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 10,10 tháng năm 2020.

Ảnh: Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh

        Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực: Tổng sản lượng thủy sản lũy kế tăng 1,4% so tháng trước, lũy kế tăng 2,4% cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so tháng trước, lũy kế tăng 0,7% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lũy kế tăng 4,7% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 28,4% so tháng trước, lũy kế tăng 6,5% so cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17% và vốn đăng ký bình quân tăng 7,6% so với cùng kỳ và trong tháng phát sinh 14 dự án đầu tư mới; thu ngân sách tăng 8,5% so cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thông tin truyền thông,… được quan tâm thực hiện tốt; tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt được nêu cao;…

        Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn: giải ngân vốn đầu tư công bị chậm lại (trong tháng chỉ giải ngân thêm 129 tỷ đồng); mưa lớn gây thiệt hại cho sản xuất và làm ngập và hư hỏng nặng nhiều tuyến đường giao thông, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân; thu hút du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lượng khách và doanh thu du lịch đạt thấp so kế hoạch và giảm mạnh so cùng kỳ; số vụ tai nạn giao thông tăng so tháng trước;…

Ảnh: Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Phiên họp

        Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chương trình, kế hoạch hành động của sở, ngành, địa phương với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đồng thời tập trung công tác trọng tâm như sau:

        1. Khẩn trương nghiên cứu, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

        2. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của sở, ngành, địa phương, đơn vị, qua đó có giải pháp tập trung thực hiện quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; đặc biệt là các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách, Đầu tư công năm 2021; Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, Đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

        3. Tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến mưa bão trong những tháng cuối năm và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra; tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn các tuyến đê và các công trình thủy lợi khác. Khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất, đặc biệt là đối với diện tích lúa -tôm; định hướng, khuyến cáo cơ cấu chăn nuôi để đảm bảo nguồn cung, tránh tác động đến giá cả và nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, tập huấn ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp cho nông dân, hộ gia đình. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

        4. Tiếp tục duy tu, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do ngập nước để đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; khẩn trương rà soát, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục của các dự án thuộc danh mục đầu tư công năm 2021 để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

        5. Tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu và thu hồi nợ đọng,… phấn đấu thu vượt dự toán được giao. Điều chỉnh, thu hồi, cắt giảm dự toán đối với các khoản kinh phí dôi dư sau khi thực hiện nhiệm vụ hoặc dự kiến không thực hiện chi hết trong năm ngân sách trước ngày 15/11/2020 để bố trí cho các nhiệm vụ chi cấp bách, bức thiết khác.

        6. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ. Duy trì các thị trường xuất khẩu chủ lực; đồng thời tập trung xúc tiến, mở rộng, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng, nhất là các nước thuộc khối EU. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kích cầu và phát triển thị trường nội địa. Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin.

        7. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt là việc hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách bị thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng của các cơn bão trong tháng 9. Khẩn trương phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, viếng, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

        8. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp tục tăng cường liên kết hợp tác, mở rộng thị trường du lịch với các tỉnh thành trong khu vực và trọng điểm du lịch của cả nước. Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2021.

        9. Tiếp tục rà soát, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị cho các đơn vị trường học và sắp xếp trường lớp, đội ngũ giáo viên; thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với các ngành học, cấp học trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

        10. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các mục tiêu giảm nghèo bền vững, trợ giúp kịp thời, đúng chính sách cho người nghèo và đối tượng yếu thế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình địa phương. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, đấu thầu tập trung để giảm giá thuốc và kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

        11. Tích cực tuyên tuyền, giới thiệu về ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống nhằm chuyển biến nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp; cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các văn bản về quản lý đo lường, chất lượng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhân dân vào công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

        12. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự, đặc biệt là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, ngoại vụ.

        13. Chuẩn bị tốt các nội dung văn bản trình tại Kỳ hợp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

 

                                                                                                                  BAN BIÊN TẬP