Ngày 04/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tại điểm cầu trung tâm Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng và các ban đảng của Tỉnh ủy; Đảng ủy Dân chính Đảng; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí thủ trưởng sở, ban, ngành và tương đương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí bí thư, chủ tịch huyện, thành phố Cà Mau. Dự tại điểm cầu các huyện, thành phố Cà Mau, gồm: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan cấp huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm Ủy ban nhân dân tỉnh.

        Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sạt lở bờ biển, bờ sông, hạn hán, mưa bão, thiên tai, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống nhân dân, nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc và quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội. Thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt vượt gần 14% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước vượt gần 20% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%, vượt 0,25% kế hoạch; các chỉ tiêu khác: giải quyết việc làm; đào tạo nghề cho lao động; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện; tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có hệ thống xử lý nước thải đều đạt và vượt kế hoạch; tuy nhiên, có 02 chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch (tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP; kim ngạch xuất khẩu.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao về những kết quả đạt được trong năm 2020, song trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đồng chí cho rằng, những hạn chế, yếu kém đó, ngoài nguyên nhân khách quan, cần tập trung khắc phục những nguyên nhân chủ quan, nhất là vai trò lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa hết trách nhiệm, còn thụ đọng, trông chờ; chưa quản lý chưa chặt địa bàn; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lĩnh vực thiếu chặt chẽ... Từ đó, đồng chí đề nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch cụ thể để khắc phục, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới với quyết tâm chính trị cao nhất.

        Tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch của tỉnh ; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

        Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” (vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới) không được chủ quan, kiểm soát tốt dịch Covid-19.

        Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Quyết liệt thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững. Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh, các dự án mang tính đột phá về hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất thu hút đầu tư.

        Khai thác có hiệu quả các nguồn thu để tăng thu ngân sách nhà nước; tập trung các giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển kết cấu hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng giao thông để kết nối tới các điểm du lịch; mở rộng liên kết tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực hơn giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển đô thị, lấn chiếm hành lang lộ giới, xử lý nghiêm các vi phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

        Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, duy tu, sửa chữa, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước, thủy lợi phục vụ sản xuất và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

        Quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kiên quyết làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông. Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống cháy nổ; tai nạn về điện; ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Triển khai thực hiện đạt yêu cầu Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

        Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021. Trong đó đặc biệt lưu ý chăm lo cho đối tượng chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng, quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi người, moi nhà đều được vui Xuân, đón Tết  vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

                                                                                                                                             BAN BIÊN TẬP