Chiều ngày 18/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi họp mặt.

        Cùng dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Dũng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các cụ, các vị đại diện các tôn giáo, dân tộc,…

Ảnh: Quang cảnh buổi họp mặt

        Ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Dũng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh sự hình thành và phát triển, cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 90 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đã nhiều năm qua, dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 hằng năm, trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc đồng loạt tổ chức Ngày hội; cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái… Qua đó, càng tăng cường khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Ngày Hội đã được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đến tận cán bộ cơ sở quan tâm tham gia sinh hoạt, tạo mối liên hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân.

        Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động “Vì người nghèo”, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường lành mạnh, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

        Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định; tích cực tham gia phản biện xã hội; đã khơi dậy và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều cố gắng chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở,… góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, đưa kinh tế của tỉnh nhà không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

        Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún, sạt lỡ đất, bão, lũ lụt tại miền Trung và đại dịch Covid-19, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng dịch bệnh, hỗ trợ người dân, phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt

        Phát biểu tại buổi Họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh thời gian qua, đã chung tay góp sức cùng Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

        Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc triển khai các hoạt động và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tăng cường phối hợp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để ban hành chính sách phù hợp, phát huy quyền làm chủ nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân.

        Thứ hai, Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng tham gia vào các đoàn thể nhân dân, các hội nghề nghiệp, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,…nhằm quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các tôn giáo, dân tộc,…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

        Thứ ba, Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức, quan liêu, xa dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình.

        Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phải phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, để thực sự là chỗ dựa của dân, là nơi nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư nguyện vọng và là nơi đoàn kết thành sức mạnh của nhân dân thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tiếp tục tăng cường vai trò trong công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        Thứ năm, Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc. Quan tâm, chăm lo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện có hiệu quả quy các quy chế, chương trình phối hợp công tác với các ngành, các cấp.

 

                                                                                                                                            BAN BIÊN TẬP