Chiều ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Văn Hiện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

        Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ Ủy ban bầu cử tỉnh.

        Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh của Hội nghị

        Theo Công văn số 634/UBTVQH14-CTĐB của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được phân bổ như sau: số đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 7 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh Cà Mau.

        Cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV sẽ là 18 người. Theo đó, có cơ cấu kết hợp người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử như sau: 08 đại biểu nữ, tỷ lệ 44,44%; 02 đại biểu là người ngoài Đảng, tỷ lệ 11,11%; 04 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tỷ lệ 22,22%. Sau khi trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất cao với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, của tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất với số lượng, thành phần, cơ cấu, tỷ lệ theo như dự kiến của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo quy định, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 52 người. Số đại biểu phân bổ cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu ra ứng cử là 125 người, theo cơ cấu: đại biểu đang công tác tại các cơ quan Đảng (14 người); công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (21 người); công tác tại các lực lượng vũ trang (06 người); đại biểu chuyên trách và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (16 người); công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (23 người); công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh (04 người); đại biểu tôn giáo, dân tộc thiểu số (10 người); công tác tại cấp huyện (21 người); công tác tại các đơn vị sự nghiệp (05 người); đại biểu các tổ chức kinh tế (05 người). Về cơ cấu kết hợp số người được giới thiệu ứng cử, tỷ lệ nữ 35,2%, dân tộc thiểu số 4%, ngoài Đảng 11,2%, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 16%, tôn giáo 6,4%.

 

                                                                                                             BAN BIÊN TẬP