Chiều ngày 05/02/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) để xem xét, quyết định ban hành một số nghị quyết quan trọng, cần thiết, cấp bách và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Kỳ họp.

          Có 53/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự, các đại biểu đeo khẩu trang và thực hiện kiểm tra y tế theo quy định trước khi vào hội trường để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

          Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Văn HiệnỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, cần thiết, cấp bách, trong đó thông qua các nghị quyết đó là: (1) Nghị quyết ban hành Danh mục bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau; (2) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (3) Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

          Sau khi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tờ trình và dự thảo các nghị quyết; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận; các cơ quan có liên quan giải trình, tiếp thu ý kiến đặt ra, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết đồng ý thông qua các nghị quyết nêu trên.

        Cũng tại kỳ họp này, về công tác cán bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Thân Đức Hưởng, do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và miễn nhiệm Ủy viên Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trương Đăng Khoa, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Minh Ý, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ khác và đồng chí Triệu Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh, đã  nghỉ hưu. Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tín nhiệm các đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Phan Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 53/53 phiếu, đạt 100%.

        Do yêu cầu công tác cán bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trần Văn Hiện để đồng chí tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

         Ảnh: Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Hải.                                          

          Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu tín nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 52/53 phiếu, đạt 98%.

         Phát biểu nhậm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao đồng chí Trần Văn Hiện, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; phát huy vai trò chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu nhậm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bế mạc Kỳ họp.

        Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hết mình cùng với Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới; thực hiện nghiêm Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân...

         Đồng thời đồng chí đánh giá trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi, dự báo nền kinh tế sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 vừa bùng phát trở lại, đặc biệt là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh. Do đó, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn quân, toàn dân để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; không lơ là, chủ quan; tiếp tục thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các phương án, biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó với dịch bệnh xảy ra ở các cấp độ khác nhau.

         Đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh; khẩn trương chuẩn bị và thực hiện tốt các bước công việc để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định, phát huy dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân…                 

                                                                                    BAN BIÊN TẬP