Sáng ngày 01/12/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ khai giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C9, khóa học 2020 - 2022 mở tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau. Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Nguyễn Hồng Vệ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các học viên Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C9, khóa học 2020 - 2022.

Ảnh: Quang cảnh lễ khai giảng

        Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C9, khóa học 2020 - 2022 có tổng số 55 học viên, đây là những cán bộ ưu tú từ các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo, quán lý hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quán lý các cấp trong tỉnh. Thời gian đào tạo lớp là 18 tháng; các học viên phải học 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa (gồm 755 tiết giảng và 145 tiết thảo luận).

        Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết: Học viện Chính trị khu vực II là một trong năm học viện trực thuộc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ đào tạo chính trị trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ và một số tỉnh Tây Nam bộ được phân công.

Ảnh: Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại lễ khai giảng

        Năm 2020 là năm đánh dấu 23 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hai năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là năm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Học viện Chính trị khu vực II đã vượt qua khó khăn, tổ chức đào tạo theo kế hoạch đề ra, nhằm chuẩn hóa cán bộ, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn về nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp.

        Đồng chí Nguyễn Hồng Vệ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định: Trường Chính trị tỉnh sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Học viện Chính trị khu vực II kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo lớp cao cấp lý luận chính trị đề ra. Đồng thời, đồng chí mong các học viên phấn đấu trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.

 

                                                                                                                                                BAN BIÊN TẬP