Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười (bất thường) để thông qua các nghị quyết và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Có 48/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự.

Ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ 2016 - 2021

      Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội do điều chuyển công tác; đồng thời bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Hiện và đồng chí Nguyễn Tiến Hải tặng hoa các đại biểu vừa được miễn nhiệm và bầu trúng cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

      Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết, thông qua các nghị quyết như: (1) Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau; (2) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển; (3) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cà Mau; (4) Nghị quyết ban hành danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau; (5) Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm; (6) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh….

      Các nghị quyết thông qua được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, nội dung đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời được các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại các tổ trước khi khai mạc kỳ họp.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, giao các sở, ban, ngành và địa phương trực tiếp hướng dẫn, triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

      Trước đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã dâng hương, dâng hoa Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường 1, thành phố Cà Mau).

                                                                                                           BAN BIÊN TẬP