Sáng ngày 06/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 28, tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng năm 2020; thông qua Chương trình công tác quý IV năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

        Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chuyên viên chính, Vụ III - Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trịnh Hoàn, Chuyên viên chính, Vụ III - Ban Nội chính Trung ương. Thành phần tham dự Hội nghị: Các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí phó các ban đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Chín tháng năm 2020, mặc dù trong bối cảnh của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức: dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, lây lan và bùng phát tác động lớn đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội; dịch tả heo Châu Phi và tình trạng hạn hán diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân... Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đạt được những kết quả phấn khởi. Tổng sản lượng thủy sản lũy kế tăng 2,4% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế tăng 1,8% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 4,4% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế tăng 1,3% so cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,7% so với cùng kỳ và trong tháng phát sinh 09 dự án đầu tư mới. Thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch (80,7%) và tăng 10,8% so cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, đất đai, tài nguyên và môi trường, phòng, chống và khắc phục thiên tai... được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, giải quyết việc làm… tiếp tục được thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác chăm lo cho đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, tình hình vi phạm, tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kiểm soát. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, thực hiện có chuyển biến tốt hơn. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 126-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân ngày càng cao.

        Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 còn những hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phân tích và nêu trong dự thảo Báo cáo; ngoài nguyên nhân khách quan, trong đó có nguyên nhân chủ quan là do một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao thiếu chủ động, thiếu trách nhiệm, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên chưa nghiêm; chậm trễ trong việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” (vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới), không được chủ quan, lơ là kiểm soát dịch Covid-19; thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2020; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

        1. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên và quần chúng nhân dân, để đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội và những định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng thực hiện trong 5 năm tới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         2. Thực hiện tốt công tác phân công, sắp xếp, giải quyết chính sách cán bộ trước và sau Đại hội; việc phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ cần lưu ý làm đúng quy trình, nguyên tắc theo quy định và phải bám sát phương án nhân sự đã được thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nếu có sự thay đổi cần phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến.

        Chỉ đạo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, tổng kết năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của từng cấp ủy đảng. Khi xây dựng các quy chế, quy định phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cấp trên, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

        3. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thiện ngay Chương trình hành động của Ban Chấp hành đã được thông qua tại đại hội; trên cơ sở đó, xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ (cố gắng thực hiện trong năm 2020 và quý I năm 2021).

        Yêu cầu các cấp, các ngành rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên từng lĩnh vực với kết quả cao nhất. Bí thư các cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, đặc biệt là việc thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

        4. Từng cấp, từng ngành chủ động kiểm tra, rà soát thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi vào cuối năm, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và cuộc sống của người dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương về khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế; theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội “trong điều kiện bình thường mới”.

        5. Quy hoạch, bố trí lại sản xuất và cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng; chú trọng phát triển mạnh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; kịp thời dự báo, hướng dẫn nông dân sản xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tôm nuôi...

        6. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, không vì chạy theo thành tích, không chủ quan, trông chờ ỷ lại làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ công trình. Tăng cường xúc tiến thương mại, nhất là thị trường nội địa; quản lý tốt giá cả và thị trường. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

        7. Quản lý thu, chi Ngân sách, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư. Xây dựng các kế hoạch về: Tài chính - ngân sách; kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định; tiếp tục lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

        Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách người có công, các đối tượng chính sách xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

        8. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội…

        Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và trong dịp tết Nguyên đán. Chủ động phòng chống thiên tai, cháy nổ.

        Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc tồn đọng và mới phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự.

        9. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong từng cấp, từng ngành, từng lực lượng và nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động thi đua thực hiện các nhiệm vụ được giao, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVI, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân

        10. Tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ý nghĩa, thiết thực. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phải đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng chủ động và sát cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, chương trình phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp.

        Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thi tuyển công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đúng quy định.

        Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

 

                                                                                                          BAN BIÊN TẬP