Sáng ngày 17/11/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng Đoàn đến khảo sát về kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện thường trực và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy: Cà Mau, Cái Nước, U Minh, Đảng ủy Dân chính đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

        Trong thời gian qua công tác triển khai, quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nhiều nội dung được quy định, hướng dẫn cụ thể, đồng bộ, thể hiện tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

        Về tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp: Cấp ủy các cấp kiểm tra 1.811 tổ chức đảng và 2.375 đảng viên; giám sát chuyên đề 743 tổ chức đảng và 1.022 đảng viên. Về công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 189 đảng viên, 29 tổ chức đảng; kiểm tra 594 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra 276 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật đảng. Giám sát thường xuyên 553 tổ chức đảng và 497 đảng viên; giám sát chuyên đề 544 tổ chức đảng và 507 đảng viên. Tổng số tổ chức đảng bị tố cáo phải giải quyết 09 tổ chức. Kiểm tra về thu, chi, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 951 tổ chức. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 01 chi bộ, 981 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 08 đảng viên.

        Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, kết quả: Có 22 tổ chức đảng, 195 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và tiến hành kỷ luật 117 đảng viên, đề nghị xuất toán, thu hồi trên 700 triệu đồng; đồng thời, đề nghị rút kinh nghiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế.

        Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp luôn quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra, đảm bảo cho hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của Ngành kiểm tra trong tỉnh; công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác và lý luận chính trị cán bộ làm công tác kiểm tra đúng theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; đến nay, hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra trong tỉnh cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

        Tại buổi làm việc, tỉnh cùng với Đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời kiến nghị Đoàn khảo sát Ủy ban Kiểm tra trung ương đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 30-QĐ/TW nhằm tạo sự thống nhất, cụ thể và phù hợp hơn trong quá trình triển khai thực hiện.

Ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc

        Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao cấp ủy các cấp của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và Chương VII, Chương VIII Điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng chí cho rằng: Cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, ít xảy ra sai sót thì tổ chức đảng sẽ thêm trong sạch, vững mạnh, hạn chế những trường hợp khiếu nại, tố cáo cấp ủy cấp trên; sinh mạng chính trị của đảng viên tốt hay xấu, có thành tích hay không có thành tích một phần cũng do tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt, rèn luyện quyết định, do đó khi quyết định kỷ luật, khai trừ đảng viên phải thể hiện ý chí chính trị, quyết tâm chính trị, trách nhiệm chính trị của tập thể đảng viên trong tổ chức nơi đảng viên trực tiếp sinh hoạt và rèn luyện. Đồng chí mong rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

        Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn công tác, trong thời gian tới sẽ cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

 

                                                                                                                                                      BAN BIÊN TẬP