Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, sáng ngày 09/02/2020, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

         Đoàn đến thăm, chúc Tết đồng chí Trần Thanh Khiêm; đồng chí Bùi Công Bửu và đồng chí Phạm Bạch Đằng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thanh Ân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Dương Văn Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Việt Lắm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; thăm gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Cơ và gia đình đồng chí Trần Hữu Vịnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt trao quà đồng chí Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt  trao quà đồng chí Bùi Công Bửu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, trao quà đồng chí Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

        Tại các điểm đến thăm, chúc Tết, đồng chí Huỳnh Quốc Việt thông tin sơ bộ về những kết quả nổi bật của tỉnh đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khỏe, chúc các đồng chí và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đón tết cổ truyền năm 2021 vui tươi, đầm ấm; bên cạnh đó mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, bằng những kinh nghiệm quý báu của mình, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt quan tâm, tham gia góp ý để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, trao quà đồng chí Mai Thanh Ân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

        Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt trao quà đồng chí Dương Văn Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt trao quà đồng chí Hồ Việt Lắm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt trao quà gia đình đồng chí Trần Hữu Vịnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

                                                             BAN BIÊN TẬP