Chiều 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 26 - 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.        

  

Ảnh: Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phải) thông tin với báo chí

        Thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết những nội dung có liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Về chủ đề Đại hội: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”. Về Phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Nội dung Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020  - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Tham dự đại hội có 351 đại biểu, đại diện cho 48.516 đảng viên của 13 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, có 45 đại biểu đương nhiên, 306 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu; có 292 đại biểu nam, chiếm 83,2%; 59 đại biểu nữ, chiếm 16,8 %; có 03 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm 0,85%. Đại biểu trẻ tuổi nhất 32 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Cái Nước; đại biểu lớn tuổi nhất 65 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau. Về tổ thảo luận: Đại hội có 07 tổ, các đoàn đại biểu sẽ được bố trí địa điểm thảo luận theo từng tổ.

Ảnh: Quang cảnh đại biểu dự họp báo

        Về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, các văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh.

        Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao và khả năng đáp ứng của cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh; các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến nay, Cà Mau đã hoàn thành các quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, chất lượng, đúng quy định của Đảng; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

       Tại buổi họp báo, Chủ trì buổi họp báo cũng đã giải đáp những vấn đề các nhà báo đặt ra liên quan đến quy trình tác nghiệp của báo chí tại đại hội; tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thông tin kịp thời, chính xác về Đại hội.

         Nhân buổi họp báo, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau; Quyết định thành lập Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội Facebook, Youtube và các trang mạng xã hội khác có chức năng, nhiệm vụ cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tới người dân; đăng tải các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin, định hướng quá trình phát triển kinh tế - xã hội để truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau.

                                                                                                Ban Biên tập