Sáng ngày 30/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức trực tuyến để tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2022. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Minh Hiền và Thái đầu sư Trần Đức Tăng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX thường trú tỉnh Cà Mau; cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự.

        Theo báo cáo, năm 2021, hệ thống Mặt trận cả nước làm nên những điểm nhấn nổi bật, đó là: Việc triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang tính lịch sử, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và tiếp tục góp phần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực tham gia và góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua cuộc bầu cử đã thể hiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, sự đồng lòng, chung sức và sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, của hệ thống chính trị. Thông qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy mạnh mẽ truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh người lãnh đạo, cán bộ Mặt trận trực tiếp nơi tuyến đầu, trách nhiệm, tận tuỵ, không ngại khó, luôn sẵn sàng, nhiệt huyết, gần dân, sát dân, vì dân, trở nên thân thuộc, thiện cảm, tin yêu trong xã hội, cộng đồng dân cư; nhiều cán bộ Mặt trận đã hy sinh cả tính mạng của mình để chăm lo cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân… Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với những hình thức sáng tạo, ý nghĩa, phù hợp, có sức lan toả, qua đó tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị có tính chất, quy mô, ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội: Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19”; Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19; Lễ công bố “Sách Vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2021; sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”;…

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Mặt trận các cấp đã đạt được. Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo xây dựng trình Bộ Chính trị cho ý kiến ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến Đề án để ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; trình Ban Bí thư cho ý kiến về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và ban hành Đề án Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trình Ban Bí thư cho ý kiến, ban hành chỉ thị về tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các quy định, quyết định; kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, phòng trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động.

 

                                                                                                                                   BAN BIÊN TẬP (Pg)