Chiều ngày 04/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Hội nghị lần thứ năm khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ và tổng kết công tác mặt trận năm 2020, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX,… Đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

         Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sạt lở bờ biển, bờ sông, hạn hán, mưa bão, thiên tai, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống nhân dân tỉnh Cà Mau. Song, với quyết tâm cao và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, công đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả quan trọng, kinh tế của tỉnh duy trì được đà phục hồi với nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong đó, có sự đóng góp to lớn và quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh, nổi bật là:

         Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 14% so kế hoạch, tăng hơn 11% so năm 2019; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng, vượt 4% so kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 6.276,8 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%... Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động “Vì người nghèo”, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã phường lành mạnh, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội; “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” được tổ chức sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, hỗ trợ người dân, phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hạn chế dịch bệnh lây lan, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh. Kết quả sau hai đợt tổ chức lễ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn và nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng; đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Kết quả, Quỹ Cứu trợ đã tiếp nhận hơn 35,2 tỷ đồng. Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định; tích cực tham gia phản biện xã hội; thực hiện rất tốt vai trò trong góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở,… góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, đưa kinh tế của tỉnh nhà không ngừng phát triển, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thay mặt Tỉnh ủy, trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cấp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, yếu kém, đáng lưu ý như: Công tác nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có mặt chưa kịp thời; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thật sự đáp ứng yêu cầu; đoàn kết nội bộ có lúc, có nơi chưa tốt; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao;... Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết khắc phục, nỗ lực phấn đấu cao hơn, tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác Mặt trận năm 2021 và những năm tiếp theo.

        Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.... Theo dự báo, kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực có thể kéo dài…, đang là thử thách lớn đối với cả hệ thống chính trị nói chung và Mặt trận Tổ quốc các cấp nói riêng. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần quyết tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Thứ nhất, thực hiện thật tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; làm tốt các công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân các cấp trong tỉnh.

        Thứ hai, tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân; tập trung tuyên truyền, phát động, tạo không khí đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ và toàn xã hội ra sức thi đua, thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Thứ ba, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân nhằm quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các tôn giáo, dân tộc,…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

        Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, quan liêu, xa dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình.

        Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phải phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, để thực sự là chỗ dựa của dân, là nơi nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư nguyện vọng và là nơi đoàn kết thành sức mạnh của nhân dân thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tiếp tục tăng cường vai trò trong công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        Thứ sáu, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc; quan tâm, chăm lo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Thứ bảy, chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, hỗ trợ người dân; phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân ổn định cuộc sống. Đồng thời kiểm tra, quản lý, sử dung các nguồn quỹ đúng quy định.

        Về phần kiện toàn công tác cán bộ: Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiều đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh đã nghỉ hưu, nghỉ chính sách, chuyển công tác sang vị trí mới…, trong đó, có đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Để kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả, Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ năm khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thống nhất bổ sung 03 vị vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa IX (Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh) và thống nhất cử đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các vị vừa được bổ sung vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX và chúc mừng đồng chí Trần Văn Hiện (người đứng bên trái) được Hội nghị thống nhất cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                                                                                                                         BAN BIÊN TẬP