Sáng ngày 12/01/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị (hình thức trực tuyến) tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Cà Mau đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh gồm Ban Giám hiệu, các đồng chí trưởng phòng, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.

Năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành đã tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả đáng khích lệ dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng toàn diện công tác trường chính trị. Các trường chính trị, trường bộ, ngành nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh tiếp tục được chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo Quy định số 99-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc kết nối hệ thống giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị, trường bộ, ngành được tăng cường, ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên trong năm qua cũng có những khó khăn, thách thức: Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu tiên triển khai chương trình kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là năm đầu tiên triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới với yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai kế hoạch các nhiệm vụ công tác của Học viện và các trường chính trị, trường bộ, ngành. Nhiều địa phương phải tạm dừng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện giãn cách, một số trường phải bàn giao cơ sở vật chất làm khu cách ly tập trung hoặc bệnh viện dã chiến. Đa số các trường chính trị, trường bộ, ngành chuyển đổi hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến; nhiều trường có cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.

Tại Hội nghị, có 11 ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí là Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và Hiệu trưởng các trường chính trị, trường bộ, ngành. Hầu hết các ý kiến phát biểu của các đại biểu tập trung vào các nội dung: Việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn; những thuận lợi và khó khăn trong việc chuyển đổi hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến; một số đề xuất, kiến nghị trong công tác nghiên cứu khoa học...

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung Báo cáo tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhưng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Học viện còn tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học, chỉ đạo biên soạn tập bài giảng thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau…

Ảnh: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thành Ngại thông tin: Tại Cà Mau, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp từ tháng 4/2021. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến  từng lớp học, từng đối tượng để chuyển các lớp đang học tập, bồi dưỡng từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến; một số lớp phải tạm dừng (do đào tạo trực tuyến sẽ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn). Đã chỉ đạo xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn, hiện nay, Trường Chính trị tỉnh cơ bản đạt 03/06 tiêu chí của mức độ I; đạt 37/56 tiêu chí cụ thể. Tuy nhiên, về tiêu chí "nghiên cứu khoa học" còn gặp khó khăn, vướng mắc; do điều kiện nghiên cứu khoa học không thuận lợi; cơ chế chính sách cho nghiên cứu khoa học; trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên không đồng đều... Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đã qua, trong công tác chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng còn vướng mắc ở đối tượng, trình độ của học viên giữa thực tế và tiêu chuẩn từng cấp; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban tổ chức và trường chính trị từng cấp để tháo gỡ khó khăn này. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Cà Mau, đặc biệt là quan tâm, hướng dẫn về mặt chuyên môn; tạo điều kiện cho giảng viên các trường chính trị được học cao cấp lý luận chính trị theo cơ chế đặc thù về tiêu chuẩn; hỗ trợ các trường chính trị tỉnh chuẩn hóa các nhóm tiêu chí nghiên cứu khoa học thông qua triển khai thực hiện các đề án lớn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương thành tích của các trường chính trị, trường bộ ngành trong năm qua, dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với khối lượng công việc khá lớn, các trường đã đạt được những thành tích đáng khen cả về tiến độ và chất lượng giảng dạy. Năm 2021 là năm khó khăn với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như các trường chính trị, trường bộ, ngành vì phải chuyển đổi từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, việc giảng dạy bằng hình thức trực tuyến có nhiều khó khăn, vướng mắc do thầy, cô giáo, giảng viên chưa "quen" với hình thức giảng dạy mới; làm thế nào để vừa chuyển tải đầy đủ nội dung vừa phải đạt yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Việc nghiên cứu khoa học (là tiêu chí thực hiện theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn) gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì các giảng viên tập trung cho công tác giảng dạy, chưa dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu; kết quả nghiên cứu khoa học các địa phương gặp khó khăn... Đồng chí nêu yêu cầu: Trong công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị cần có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đề cao vai trò tham mưu của ban tuyên giáo và trường chính trị các tỉnh, thành phố; sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa Học viện và các trường chính trị, trường bộ. Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022 phải đảm bảo "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính Phủ; thực hiện đồng bộ và chuyển hướng dần sang hình thức giảng dạy trực tuyến; đồng thời triển khai, thực hiện theo phương châm "Trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo".

 

BAN BIÊN TẬPNi