Sáng ngày 12/01/2022, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nội chính năm 2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy. Tại điểm cầu Cà Mau, chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong năm 2021, Ngành nội chính đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...; cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính; ban hành nhiều chủ trương, giải pháp có liên quan công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với đề án, văn bản quan trọng được nâng lên, giữ vai trò quan trọng việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nền nếp, có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

Tại hội nghị có 12 ý kiến tập trung đánh giá, thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Ngành nội chính năm 2021. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về những mục tiêu, giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao Ngành nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng theo kế hoạch; chủ trì phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách có liên quan công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, thành phố; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố; rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban chỉ đạo, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy theo dõi, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và cấp ủy địa phương kịp thời...

                                                                                        

BAN BIÊN TẬPx