Sáng ngày 15/9/2021, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng với 4.640 đại biểu tham dự; điểm cầu Trung ương có hơn 400 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Cà Mau, chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh.

Ảnh: Đại biểu dự điểm cầu tỉnh Cà Mau

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã có nhiều nổ lực, quyết tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...; ban hành nhiều chủ trương, giải pháp có liên quan công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các cơ quan nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... xứng đáng là lực lượng nồng cốt, trung kiên, tin cậy, là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn" vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

 

BAN BIÊN TẬPx