Chiều ngày 19-02-2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02-01-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Ảnh: Các đồng chí tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

        Năm 2019, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong toàn hệ thống thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và các địa phương; đội ngũ cán bộ, nhân viên trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2019, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương quản lý và chăm sóc 1.611 đồng chí cán bộ cấp cao, trong đó tại các Phòng Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương quản lý, chăm sóc 935 đồng chí; ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố quản lý, chăm sóc 676 đồng chí.

        Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe Trung ương và các miền thường xuyên hội chẩn, cho ý kiến quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh đối với cán bộ cấp cao nằm điều trị, chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện, các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương. Hội đồng chuyên môn miền Bắc và miền Nam tổ chức các buổi giao ban chuyên môn hàng tuần tại các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương, nắm diễn biến tình hình sức khỏe cán bộ để có hướng xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các cán bộ có diễn biến bệnh bất thường. Các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương thường xuyên nâng cao chất lượng, quản lý chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng theo quy định; cán bộ lão thành cách mạng, những đồng chí cao tuổi, sức khỏe yếu thường xuyên được theo dõi, khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Công tác nghỉ dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý, chăm sóc sức khỏe được thực hiện thường xuyên.

        Ngoài ra, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương còn tổ chức khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia sang Việt Nam khám, chữa bệnh; phối hợp chăm sóc sức khỏe các đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao của các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

        Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thực hiện chu đáo các chế độ, chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ tại các địa phương; tổ chức triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ còn một số khó khăn, tồn tại như: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ có nơi, có lúc chưa được coi trọng đúng mức; việc tự giác chăm sóc sức khỏe của một số cán bộ còn hạn chế, chỉ khi bị bệnh mới đến khám; việc phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa chặt chẽ; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa được đầu tư đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như đáp ứng về chất lượng phát hiện khám chữa bệnh ngày càng cao cho cán bộ; chưa có chế tài đặc thù trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và một số chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ….

        Tại Hội nghị, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2020. Đồng thời, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan bố trí kinh phí cho việc xây mới 03 tòa nhà và trang thiết bị tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng; kiến nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và chính sách cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý tại địa phương.

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao, xem đây là nội dung quan trọng, hệ trọng của Đảng và Nhà nước; công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ ngày càng chu đáo, chất lượng hơn để cán bộ có đủ sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó; triển khai tốt việc khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn; tiếp tục nâng cao y đức của đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng trong hệ thống….

                                                                                                                                                BAN BIÊN TẬP