Sáng ngày 23/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và tuyến tới 57 điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; tập thể lãnh đạo và trưởng, phó các phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tạo những dấu ấn nổi bật, đó là:

Chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. So với các nhiệm kỳ trước, việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến ngay sau Đại hội là sự đổi mới, sáng tạo của ngành tuyên giáo, mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện: (1) Nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên sớm, nhanh nhất (2) Số lượng đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay, với 1.022.037 người, gần 8 ngàn điểm cầu (3) Nhiều đảng viên ở cơ sở và đặc biệt, có cả các đảng viên ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương (4) Tiết kiệm được kinh phí, thời gian so với việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tiếp.

 Toàn nghành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Việc tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm và quán triệt, học tập Kết luận số 01 là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Sớm ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 toàn diện, đồng bộ, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong xã hội, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội xoay quanh cuộc bầu cử, kịp thời định hướng dư luận và phản ánh cho các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh.Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử, góp phần tổ chức thành công Cuộc bầu cử.

Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị văn hóa năm 194. Sau Hội nghị, ngành tuyên giáo đang tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị và kết luận chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và tổ chức thực hiện.

Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội để thực hiện mục tiêu kép, phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19; chăm lo sức khỏe, điều trị, bảo vệ tính mạng người bị nhiễm Covid-19, giải quyết  những vấn đề tâm lý, tâm trạng xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương ở một số cấp ủy và chi bộ cơ sở còn chậm; chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao, việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực sự rõ nét; phương pháp tuyên truyền thiếu sinh động, còn mang tính một chiều; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời; việc xử lý tình trạng đưa thông tin chưa đúng, “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc Hội còn gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí; công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, liên quan đến vụ việc phức tạp nảy sinh tại một số địa phương, một số thời điểm chưa kịp thời...

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ngành tuyên giáo trong năm qua; trong thời gian tới đề nghị phát huy hiệu quả, khắc phục khó khăn, hạn chế và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành tuyên giáo trong năm 2022; quan tâm phát hiện, biểu dương các đơn vị làm hiệu quả, song song đó phê bình nhưng nơi làm chưa tốt.

Tập trung triển khai, quán triệt thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền và quán triệt sâu rộng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh công tác lý luận, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị, tránh tư tưởng học để đối phó, học vì bằng cấp để đủ điều kiện được nâng lương, đề đạt bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối văn hóa được nêu trong Nghị quyết Đahi hội XIII của Đảng và các nội dung trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng về công tác văn hóa; ngành tuyên giáo tập trung tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; ngăn chặn sự suy thoái trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất.

Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản theo phương châm chủ động thông tin tích cực, phát huy vai trò báo chí xuất bản trong tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng, chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp, giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong xã hội; là lực lượng sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo trong các lĩnh vực: Giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội,... kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề cản trở quá trình triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; nắm chắt tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu cho các cấp ủy chủ trương, biện pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, luận điện xuyên tạc; coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những sự kiện có vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu biết rộng, đủ khả năng thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tin.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo ngành tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

BAN BIÊN TẬPcvb