Chiều ngày 23/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cấm mốc, quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau: Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Ban và trưởng, phó một số phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có liên quan.

Ảnh: Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới cấm mốc và quản lý biên giới được tiến hành đồng bộ, toàn diện, thống nhất, kịp thời, gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao từ trong và ngoài nước, từ Trung ương đến cơ sở. Từ đó, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đạt được những kết quả quan trọng.

Nội dung thông tin đối ngoại có nhiều đổi mới, phong phú, đa chiều, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sức thuyết phục, tập trung vào những sự kiện, hoạt động chính trị, đối ngoại nổi bật, quan trọng của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, năm 2021, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền được đẩy mạnh, khai thác hiệu quả những đánh giá, bình luận tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, về môi trường kinh tế, thu hút đầu tư, du lịch; những thành tựu, dấu ấn của Việt Nam trên các lĩnh vực; những đóng góp của Việt Nam cho nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ.

Ảnh: Đại biểu đơn vị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu của một số bộ, ngành, địa phương đã tập trung, tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay của đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới; bên cạnh đó cũng đề cập những vấn đề cần lưu tâm trong triển khai nhiệm vụ năm 2022.

         

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương biểu dương các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và quản lý biên giới đã nỗ lực không ngừng, đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự báo năm 2022, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều thách thức, nhận định an ninh phi truyền thống có nổi trội, như: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai,.. sẽ tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, trong đó có Việt Nam; kèm theo đó là sự chống phá của các thế lực thù địch, sử dụng công nghệ mạng để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Từ tình hình trên, nhiệm vụ năm 2022, cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

Phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm, đường lối mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đề ra, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trưởng quốc tế.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền; tranh thủ cao nhất sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước nhằm huy động được tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là các xu thế, xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế, chủ động các kế hoạch truyền thông đáp ứng nhu cầu, xu thế thông tin, tạo định hướng thống nhất, tăng cường tính thuyết phục trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá; bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, hình thức thông tin, đặc biệt cần tăng cường sử dụng nền tảng số, các phương tiện truyền thông mới, kênh thông tin mới, sản phẩm thông tin bằng nhiều ngôn ngữ nước ngoài.

Quan tâm, đầu tư cả về nhân lực, vật lực và tài lực, bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại phát huy sức sáng tạo, đổi mới, tạo ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của thế giới, của đất nước trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thắt chặt tình đoàn kết với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng; thông qua đó, góp phần giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và tăng cường khối đoàn kết thống nhất không chỉ ba nước Đông Dương mà cả các nước trong khối ASEAN và khu vực Châu Á.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tặng Bằng khen đối với 36 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021.

BAN BIÊN TẬPcvb