Sáng ngày 11/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm - Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm

        Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Cà Mau.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

        Để hoàn thiện nghiệp vụ biên soạn Hệ thống Tài khoản quốc gia theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn nước ta, ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, năm 2017, Tổng cục Thống kê bắt đầu biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới, đúng lộ trình và thời gian quy định. Việc biên soạn và công bố GRDP tiến hành tập trung tại Tổng cục Thống kê, thay Quy trình biên soạn và công bố phân tán tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố áp dụng nhiều năm trước đó. Qua 4 năm vận hành với 8 kỳ biên soạn và công bố, gồm: 4 kỳ 6 tháng đầu năm và 4 kỳ cả năm, Quy trình mới cho thấy tính khả thi cao với nhiều ưu điểm vượt trội so với biên soạn và công bố phân tán tại các Cục Thống kê. Số liệu GRDP theo Quy trình mới phản ánh chính xác hơn tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương, được tin cậy sử dụng, kết quả cuộc khảo sát tháng 9/2020 cho thấy có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thống nhất sử dụng số liệu GRDP giai đoạn 2017-2020 do Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố; về sử dụng số liệu thống kê trong xây dựng Văn kiện Đại hội đảng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thống nhất sử dụng số liệu GRDP giai đoạn 2010-2020 do Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố. Những năm gần đây, biên soạn và công bố GRDP theo Quy trình mới được Tổng cục Thống kê tiến hành đồng thời với biên soạn và công bố GDP. Kết quả cho thấy, chất lượng số liệu của cả hai chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng này đều nâng lên rõ rệt; khoảng cách chênh lệch số liệu giữa GRDP và GDP những năm 2017-2020 về quy mô chỉ còn dưới 4% so với mức trên 30%, về tốc độ chỉ còn dưới 1% so với 5-6% của những năm trước. Kết quả đổi mới, hoàn thiện nghiệp vụ biên soạn và nâng cao chất lượng số liệu đồng thời cả GRDP và GDP là thành công kép của quá trình triển khai thực hiện Đề án 715/QĐ-TTg trong 5 năm (2015-2020) vừa qua.

        Qua 5 năm (2015 - 2020) triển khai thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn GRDP, trong đó Quy trình mới được xây dựng và áp dụng từ năm 2017 đã thu được kết quả bước đầu rất quan trọng. Kỳ biên soạn, thời gian công bố thống nhất và ổn định, chất lượng số liệu GRDP bảo đảm nên các đối tượng dùng tin, trong đó có lãnh đạo các địa phương tin cậy sử dụng. Những kết quả này khẳng định chủ trương đổi mới quy trình biên soạn và công bố GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê là đúng đắn, thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập như: Số lượng và chất lượng thông tin đầu vào, số liệu trung gian còn hạn chế; công cụ tính toán chưa hoàn thiện, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính kịp thời, đầy đủ và chính xác của số liệu GRDP đầu ra. Những yếu kém này cần có giải pháp đồng bộ xử lý, khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa kết quả và hiệu quả của Đề án, như: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện Quy trình và các quy định về biên soạn, công bố GRDP; hoàn thiện các công cụ tính toán; nâng cao số lượng và chất lượng nguồn thông tin đầu vào; nghiên cứu điều chỉnh thời gian công bố số liệu GRDP.

        Tại Hội nghị, các đại biểu tại các tỉnh, thành phố cũng có nhiều đề xuất, kiến nghị để chỉ tiêu GRDP ngày càng chính xác, đầy đủ, kịp thời, có độ tin cậy cao và là một trong những thương hiệu uy tín của ngành Thống kê, như: Cần tăng cường tính công khai, minh bạch và phổ biến tới các cơ quan, tổ chức, các địa phương, nhất là công bố công khai GRDP của 63 tỉnh, thành phố để có thêm thông tin và cung cấp cho lãnh đạo địa phương để có thể so sánh, đánh giá vị trí của địa phương trong vùng và địa phương có tính đồng nhất; cung cấp một số thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị hạch toán toàn ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty đóng trên địa bàn để có thể xác định mức đóng góp cho địa phương; Giữa các kỳ công bố số liệu GRDP, hạn chế thấp nhất sự chênh lệch để số liệu tin cậy và thuyết phục hơn;…

                                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP