Chiều ngày 08/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị (hình thức trực tuyến) để kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2021, đề ra Chương trình công tác quý IV năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan trung ương đóng tại địa bàn tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO; đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí phó các ban đảng của Tỉnh ủy.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Chín tháng năm 2021, do tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 nên hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đạt ở mức thấp so chỉ tiêu Nghị quyết, nhất là công nghiệp, dịch vụ, song bên cạnh đó sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp duy trì ở mức ổn định, có mặt phát triển tốt. Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ du lịch, ăn uống, vận tải,... gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn đạo đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu và nhu yếu phẩm. Xuất khẩu thủy sản đạt tốt, tăng 14% so với cùng kỳ; thị trường tiêu thụ của Mỹ và một số nước Châu Âu phục hồi. Trong điều kiện khó khăn, nhưng hệ thống ngân hàng thương mại huy động vốn tăng gần 7% so cùng kỳ (33.957 tỷ đồng), cho vay được 54.098 tỷ đồng. Công tác điều hành ngân sách nhà nước vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt hơn 81% dự toán; quản lý chi tiêu ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ, trực tuyến. Duy trì các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm học 2020 - 2021 và tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 phù hợp với điều kiện của tỉnh. Các chế độ, chính sách đối với gia đình có công cách mạng, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội… được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt, nhất là kiện toàn sắp xếp tổ chức cán bộ; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoàn thành việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, đã và đang tập trung quyết liệt xây dựng các văn bản cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, quy định.

Tuy nhiên, trong triển khai, thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 vẫn còn những hạn chế, như: Tình trạng người dân tỉnh Cà Mau đang lao động tại các tỉnh vùng dịch tự phát về tỉnh Cà Mau với số lượng đông gây quá tải, áp lực lớn cho địa phương trong áp dụng các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Năng lực y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền chưa hiểu hết sự nguy hiểm của dịch bệnh, còn chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, lỏng lẻo trong công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác kiểm tra, giám sát, động viên, khen thưởng theo thẩm quyền ở từng cấp, từng ngành một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm so với kế hoạch. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả; thu gom, xử lý chất thải còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; hoạt động dạy và học trực tuyến còn khó khăn. Số lượng người lao động tạm ngừng việc, thiếu, mất việc làm gia tăng. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm, vi phạm về ma túy tăng so cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi chưa thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn thấp; nhiều chi bộ chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Công tác phát triển đảng viên chậm so với kế hoạch. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng với chính quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đôi lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Qua thời gian hơn 01 buổi, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, phát biểu thảo luận cho ý kiến dự thảo các báo cáo về dự thảo Báo cáo Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Chương trình công tác quý IV năm 2021. Hầu hết các đại biểu rất quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến về tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực; nhất là việc người lao động tự phát về Cà Mau ngày càng tăng…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động, kịp thời nắm chặt thông tin, tình hình, bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; phải hành động quyết liệt hơn nữa, sâu sát cơ sở, sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác quyết tâm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh,  hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021. Trong đó, lưu ý tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch COVID-19; nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch bệnh; ngăn chặn, không để dịch lan rộng. Chủ động dự báo, hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới; thực hiện nghiêm túc Phương án "Ba mũi giáp công". Tùy thuộc vào độ bao phủ vắc xin, diễn biến dịch bệnh ở từng địa phương để có giải pháp thật phù hợp theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”.

2. Khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác từng ngành, lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, then chốt, xác định khả năng, nguồn lực, đề ra các giải pháp, chính sách đột phá thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể.

3. Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau những tháng cuối năm 2021; khôi phục sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp với điều kiện đảm bảo an toàn. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp phù hợp, hiệu quả. Có chính sách hỗ trợ về vốn, con, cây giống để tận dụng lao động về địa phương phát triển rau màu, chăn nuôi; có giải pháp hiệu quả hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp trong việc sản xuất, phân phối, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi, nhanh chóng (nhất là trong khâu lưu thông). Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chủ động phòng, tránh thiên tai, nhất là sạt lở, lốc xoáy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

4. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính - ngân sách; chú trọng khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Thực hiện cắt giảm kinh phí chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và đầu tư phát triển các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; giải ngân nhanh vốn đầu tư công. Kết nối lại với các nhà đầu tư, đối tác, nhà tiêu thụ, bạn hàng để tiếp tục thực hiện các chương trình, hợp tác đầu tư.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học công nghệ... Tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập năm học 2021 - 2022 phù hợp tình hình dịch Covid-19, thống nhất theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh lớp 6 đến lớp 8 học trực tuyến với chương trình năm học mới; cho học sinh ngoài tỉnh về. Xây dựng các chương trình, dự án giải quyết việc làm, giảm nghèo trong điều kiện kinh tế suy giảm và người dân trở về tỉnh do dịch bệnh. Trước mắt, rà soát lại các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp có nhu cầu lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cung cấp lao động… Chỉ đạo các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng các dự án, ưu tiên nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn khác để giải quyết việc làm. Khẩn trương thống kê người lao động ngoài tỉnh trở về Cà Mau do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (giai đoạn trước ngày 30/9/2021 và từ ngày 01/10/2021 đến nay).

6. Chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông (nhất là lưu ý tệ nạn xã hội, trộm cắp khi số lượng đông người lao động trở về địa phương). Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Năm Căn, huyện Phú Tân đạt yêu cầu.

7. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tư khóa XIII. Khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng. Chỉ đạo tổng kết năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 sát tình hình.

8. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thực chất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân, nhất là về an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chỉ đạo tổ chức đại hội hội liên hiệp phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt yêu cầu. Chỉ đạo tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

 

BAN BIÊN TẬPNi