Chiều ngày 25/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa XVI để tiến hành cho ý kiến các văn bản dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Cung, Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương II (T.78), Văn phòng Trung ương và đồng chí Tạ Quang Trung, Kiểm tra viên chính, Vụ VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thành phần tham dự Hội nghị: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

        Qua 01 buổi làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung vào một số nội dung tiêu biểu như: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà cụ thể là “Những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết kết luận để lãnh đạo”; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy.

        Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với quyết tâm cao nhất, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, như: Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị cho ý kiến; khẩn trương ban hành các văn bản: Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hoàn thiện các văn kiện, hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... là những công việc rất quan trọng, cần khẩn trương triển khai để tổ chức, thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp vào các văn bản dự thảo; các văn bản dự thảo sẽ được tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh để ban hành thống nhất thực hiện.

        Riêng về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát các nghị quyết, các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy khóa trước còn hiệu lực, đang triển khai, thực hiện, đặc biệt là gắn với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP