Sáng ngày 16/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 29 (mở rộng) cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí bí thư huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy thông tin về quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xin ý kiến của các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và tiến hành xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần cuối về Văn kiện trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Về Báo cáo chính trị, qua nhiều lần điều chỉnh, bổ sung và thông qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đóng góp ý kiến; đến nay Báo cáo chính trị đã vận dụng những tư tưởng, quan điểm lớn của Trung ương nêu trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sát với thực tiễn địa phương; phản ánh khá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đa số các ý kiến phát biểu xoay quanh vấn đề làm sao đưa tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, đóng góp ý kiến về quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng.... Một số đại biểu đóng góp ý kiến đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu như: Điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân lên 7,5%/năm; bổ sung chỉ tiêu số bác sỹ, dược sỹ/vạn dân; phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt khoảng 35.000 tỷ, từng bước cân đối chi thường xuyên (tỷ lệ tự cân đối chi thường xuyên) đến năm 2025 đạt khoảng 75%, đến năm 2030 đạt khoảng 85%. Đặc biệt, hầu hết các ý kiến đề nghị trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Cà Mau cần tập trung các nguồn lực, mời gọi đầu tư để phát triển kinh tế biển và các sản phẩm từ biển; vận dụng tiềm năng du lịch sẵn có của cực Nam Tổ quốc để đẩy mạnh xúc tiến du lịch tỉnh nhà; đầu tư xây dựng điện gió, điện mặt trời; củng cố và phát triển ngành thủy sản – ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh ta.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

        Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy  thống nhất cao với các ý kiến của các đại biểu; tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị; chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Văn kiện tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

                                                                                                             BAN BIÊN TẬP