Chiều ngày 20/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021; đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân đồng chủ trì Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân. Thành phần dự Hội nghị gồm có: đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh An Giang và Kiên Giang; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Bộ Tư lênh Vùng 5 Hải quân.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

        Hội nghị được nghe đại tá Nguyễn Đức Cầu, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, An Giang, Kiên Giang năm 2020, theo đó: Năm 2020, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, An Giang, Cà Mau được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt; tiếp thu những giá trị văn hóa tốt đẹp cuả các địa phương, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đối với công tác tuyên truyền biển, đảo; đã chủ động, triển khai toàn diện các mặt phối hợp, cả về bề rộng và chiều sâu; mối quan hệ đoàn kết quân - dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về biển, đảo và những vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biển, đảo. Đồng chí cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Kiên Giang đối với nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo trong thời gian vừa qua; mong rằng thời gian tới, tiếp tục nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, để công tác tuyên truyền biển, đảo tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh: Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

        Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân biểu dương, ghi nhận, khen thưởng 04 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và tỉnh Cà Mau chứng kiến lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

                                                                                  BAN BIÊN TẬP