Chiều ngày 07/01/2022, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh Cà Mau trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Hoàng Đông, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Đoàn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lý Văn Giúp, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ảnh: Quang cảnh đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tích cực phối hợp trong công tác vận động quần chúng, phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép"; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác vận động quần chúng; thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, mô hình, như: "Tết quân dân", "Con nuôi đồn Biên phòng", "Nâng bước em tới trường", "Mái ấm đồng đội"...

Thường xuyên duy trì chặt chẽ công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; củng cố, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và đấu tranh tố giác tội phạm. Phối hợp trong công tác quản lý hành chính; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp huy động lực lượng bố trí tại các chốt, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý 119.358 lượt phương tiện/192.264 lượt người đến/về địa phương; phối hợp chốt chặn, bảo vệ trên 100 khu phong tỏa, 15 khu điều trị, 14 khu điều trị tăng cường; triển khai, giám sát hơn 300 khu cách ly...

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những chủ trương, đối sách, biện pháp về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trong năm qua cán bộ chiến sĩ 03 lực lượng đã phối hợp, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp tham gia thực hiện rất tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; đã thành lập và triển khai lực lượng bố trí tại các Chốt kiểm dịch, kiểm tra, kiểm soát, quản lý người đến/về địa bàn; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; bảo vệ các khu phong tỏa, khu điều trị, khu cách ly tập trung; vận chuyển vắc xin an toàn, hiệu quả; đồng thời tiếp nhận, quản lý tốt người dân từ các tỉnh trở về, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn; hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng lượng vũ trang trong phòng, chống dịch COVID-19 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh nhà.

Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; biển Đông, vùng biển Tây Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất ổn định. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng quyết liệt hơn.

Đối với tỉnh nhà mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai vẫn còn tiềm ẩn ở một số nơi; thời tiết khí hậu thay đổi, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, tác động ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2022 mà các đồng chí đã đề ra tôi hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên, để thực hiện được các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ đã nêu, đề nghị 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng lưu ý tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Chủ động phối hợp, làm tốt công tác nắm tình hình, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp phù hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, buôn bán người, buôn lậu... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ “Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; duy trì thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, tăng cường khả năng nghiên cứu, dự báo, phân tích đánh giá, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và xây dựng phương án đối phó không để bị động bất ngờ; đấu tranh phòng, chống hiệu quả hoạt động phá hoại của địch giữ vững ổn định

Phối hợp xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị của trung ương và địa phương, trước mắt là phối hợp nắm chắc mọi tình hình, phát hiện, ngăn ngừa và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết tốt các vụ việc không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân chấp hành chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào, tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Phải tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo và quản lý sử dụng cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cán bộ chủ trì ở cơ quan, đơn vị cơ sở, đảm bảo lãnh đạo chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

BAN BIÊN TẬPx