Sáng ngày 13/01/2021, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và công tác tham mưu chuẩn bị tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có các đồng chí phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

          Theo Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng tại Hội nghị, năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", chủ động, nỗ lực hoàn thành công tác tham mưu với chất lượng cao, công tác phục vụ chu đáo, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh; đã tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, triển khai các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục khẳng định vị thế, sự tín nhiệm của cấp uỷ đối với văn phòng cấp ủy. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục, như: Công tác tham mưu có lúc, có việc chưa chủ động, sâu sát, thiếu quyết liệt; nghiên cứu, tham mưu chuyên sâu trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu; một số nơi chất lượng thẩm định các đề án cho cấp uỷ còn thấp; công tác theo dõi, nắm tình hình theo địa bàn, lĩnh vực được phân công có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa toàn diện; đội ngũ cán bộ chất lượng không đồng đều; sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa chủ động; một số văn phòng chậm rà soát, bổ sung, ban hành mới đồng bộ, thống nhất các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ công tác văn phòng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; công tác hồ sơ lưu trữ của Ðảng còn bất cập; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện Đề án văn phòng phục vụ chung còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một số nơi chậm thực hiện.

          Được chỉ định phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Hiệp Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Cùng với những khó khăn chung của cả nước, năm 2020 là năm tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, triều cường dâng cao, mưa bão, sụt lún, sạt lở đất, dịch tả heo Châu Phi, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu, rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, cùng với khối lượng rất lớn công việc đặt ra đối với văn phòng cấp ủy, với tinh thần quyết tâm cao, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau đã đoàn kết, nỗ lực, tổ chức thực hiện công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp ủy đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, nhất là tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Triệu Hiệp Nghĩa thông tin, nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, ngoài nhiệm vụ thường xuyên hằng năm, trước mắt tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; tập trung tham mưu cụ thể hoá kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại hội hội liên hiệp phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu kết luận Hội nghị (ảnh chụp từ màn hình)

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị trong năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư. Các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao và phát hành các báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác, bảo mật, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản. Làm tốt công tác tư tưởng nâng cao nhận thức cán bộ, công chức trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Trước mắt, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp, tham mưu có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

                                                                                                                                                      BAN BIÊN TẬP